Aкредитовани семинар под називом „Примена апликација код ученика са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу“, под каталошким бројем 185, реализован је 25. јуна, у ШОСО „Вукашин Марковић“, у Крагујевцу. Акредитацију наведеног програма, институционално је подржала ОШ „Милоје Павловић“ из Београда. Семинар је намењен наставницима разредне наставе, предметне наставе у ОШ, наставницима у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручним сарадницима школа и сарадницима (педагошким и андрагошким асистентима и помоћним наставницима).

Општи циљ семинара је „унапређење вештина и компетенција наставника у области примене савремених метода и технологија кроз употребу апликација у раду, као и унапређење и прилагођавање наставе ученику са комуникацијским тешкоћама и проблемима у учењу (аутизам, дислексија…)“.

Семинар су реализовале Александра Буковица и Јелена Митић.

Наведени програм стручног усавршавања реализован је за колектив ШОСО „Вукашин Марковић“, у Крагујевцу.

Више о семинару се може прочитати у Каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ (Детаљније о програму се можете информисати на следећем линку – https://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=185&action=page%2Fcatalog%2Fview 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *