ТРАНЗИЦИОНИ МОДЕЛИ ПОДРШКЕ ЗА ДЕЦУ И ЊИХОВЕ ПОРОДИЦЕ

Акредитовани семинар под називом „Транзициони модели подршке за децу и њихове породице у пракси предшколске установе“, под каталошким бројем 217, реализован је 15. децембра, у Економској школи, за запослене у предшколским установама из Крагујевца и региона. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

ОПШИРНИЈЕ

 


СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

Акредитовани семинар под називом „Савремене методе у настави српског језика и књижевности“, под каталошким бројем 849, реализован је 15. децембра, у Економској школи, за наставнике српског језика и књижевности из основних и средњих школа. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „оснаживање наставничких компетенција за учење и поучавање, предмет и методику наставе кроз јачање капацитета у области интерактивних метода у настави“.

Семинар су реализовали доктор филолошких наука Владимир Б. Перић, професор српског језика и књижевности Владимир Средојевић и професор српског језика и књижевности Раде Паповић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.


НАСТАВНИК – ПРОФЕСИОНАЛНИ, КОМПЕТЕНТНИ И АУТОНОМНИ ПРАКТИЧАР

Акредитовани семинар под називом „Наставник као професионални, компетентни и аутономни практичар“, под каталошким бројем 637, реализован је 15. децембра, у Економској школи, за запослене у предшколским установама, основним и средњим школама из Крагујевца и региона. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „подршка развоју наставничких компетенција разумевања система образовања и његовог развоја као неопходних за наставника у XXI веку“.

Ауторки и реализатори семинара су дипломирани психолог Иван Недељковић, дипломирани психолог Мирјана Милчић и дипломирани педагог Маја Марковић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.


ЕРАЗМУС + ПРАКСА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВРАБАЦ“

У среду, 12. децембра, у ПУ „Врабац“, представљен је Еразмус + пројекат „Мој пут до знања“, који су реализовали запослени у напоменутој предшколској установи, током 2018. године. У питању је пројекат мобилности КА1, за школе и опште образовање, који је био расписан крајем 2017. године.

Током презентовања, представљена су искуства учесника пројекта, стечена на посматрању посла у Норвешкој и на обуци у Италији. Директорка и запослени из ПУ „Врабац“, су, учесницима, представили „пут“ којим се може доћи до једног оваквог пројекта, а тиме и до нових сазнања и компетенција, које обезбеђују унапређивање квалитета рада запослених, а тиме и саме установе.

Учесници су били запослени у предшколским установама, како приватним, тако и државним, а били су ту и представници основних школа из Крагујевца.

Важност интернационализације и изградње међународне препознатљивости, дељење искустава и праксе, је више пута наглашена од стране Бојане Микарић (директорке ПУ „Врабац“), која је, учеснике презентације, охрабрила да процене сопствене потребе и, у складу са тим, креирају план и напишу пројкета којим би конкурисали на овогодишњем Позиву за подношење Еразмус + пројеката.


ЕФИКАСАН РАД ШКОЛСКИХ ТИМОВА

Акредитовани семинар под називом „Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитне установе“, под каталошким бројем 629, реализован је 12. децембра, у ОШ „Вук Караџић“, Стојник, у Аранђеловцу, за колектив школе. Акредитацију семинара, институционално, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Општи циљ семинара је „повећање ефикасности рада школских тимова на унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе јачањем компетенција за комуникацију и сарадњу чланова школских тимова“.

Аутор семинара је Зорица Сорак, а реализатори су Владимир Средојевић и Милован Павловић.

Више о семинару се може прочитати у каталогу акредитованих програма стручног усавршавања Центра за образовање Крагујевац и на сајту ЗУОВ.

 

Pages ( 1 of 7 ): 1 23 ... 7Next »