БОРАЧКИ КРШ

HomeНаучни клуб

БОРАЧКИ КРШ

Центар за образовање Крагујевац

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у суботу, 08. јуна 2024.године, на Борачу, за ученике средњих школа, научну шетњу у оквиру пројекта „Борачки крш“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз реализацију Годишњег програма рада НК Крагујевац на тему ЗЕМЉА.

Научном шетњом ученика средње школе по Борачком кршу желели смо да ученици искуствено, у природи проучавају састав стена, конфигурацију терена, необичну географску моргологију крша. Такође, желели смо да укажемо ученицима утицај абиотичког фактора рељефа и земљишта на специфичну флору, адаптације биљака условљене овим факторима. На терену су одрађивали pH вредност земљишта, температура, испитивали садржај калцијума и др.

Ископавањем земље до одређене дубине откривали смо земљишне инсекте у левкастим апаратима под утицајем светлости и вршили детерминацију. Уочавањем плодоносних тела печурака и разгртањем шумске стеље уочавали смо фине паучинасте нити хифа мицелијума који обраста земљу.

Као споменик природе, Борачки крш је место заштите многобројних врста птица, гмизаваца и неколико врста водоземаца као и различитим врстама биљака. Као геонаслеђе заслужује пажњу са историјског и географског аспекта што ћемо свакако на терену потврдити и испитати.

 

Аутор и реализатор је: Дејан Добричић, професор биологије у Првој крагујевачкој гимназији у Крагујевцу.