План јавних набавки 2020. године

План јавних набавки 2020. године – измена број: 1-1/2020

 

Одлуке о додели уговора и обуставке поступка

Одлука о додели уговора за прву партију за електричну енергију

Одлука о додели уговора за пружање услуге фиксне телефоније

Одлука о додели уговора за набавку нових тонера

Одлука о додели уговора – Јавна набавка 1.1.1:  Канцеларијски материјал прва партија

Одлука о додели уговора – Јавна набавка 1.1.1:  Канцеларијски материјал друга партија

Одлука о додели уговора – Колективно осигурање запослених

Одлука о обустави поступка – Остале услуге штампања

Одлука о додели уговора- Набавка смештаја за реализаторе програма стручног усавршавања

Одлука о додели уговора – Рачунарска опрема

Одлука о додели уговора – Остале услуге штампања

Јавне набавке за које се закон  не примењује

Позив наручиоца – Услуге аниматора

Одлука о покретању поступка за набавку услуга аниматора

Позив наручиоца – Набавка хране – Сендвича

Одлука о покретању поступка за набавку хране – сендвича

Позив наручиоца – Колективно осигурање запослених

Одлука о покретању поступка – Колективно осигурање запослених

Позив наручиоца – Остале услуге штампања

Одлука о покретању поступка – Остале услуге штампања

Позив наручиоца – Набавка смештаја за реализаторе програма стручног усавршавања

Одлука о покретању поступка – Набавка смештаја за реализаторе програма стручног усавршавања

Позив наручиоца – Остале услуге штампања

Одлука о покретању поступка – Остале услуге штампања

Позив наручиоца – Рачунарска опрема

Одлука о покретању поступка – Рачунарска опрема

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Ватрогасни апарати

Позив наручиоца – Ватрогасни апарати