Годишњи програм рада Научног клуба Крагујевац за период 01.09.2021. – 01.09.2022. године – позив за сарадњу

HomeНаучни клуб

Годишњи програм рада Научног клуба Крагујевац за период 01.09.2021. – 01.09.2022. године – позив за сарадњу

Идеја Научног клуба Крагујевац је да оквирна/кровна тема Годишњег програма Научног клуба ове године буде „ВОДА“. Уз давање максималне слободе у обради и нтерпретацији ове теме свим сарадницима, намера нам је да се тема „ВОДА“ обради из угла више научних дисциплина, укључујући и природне и друштвене науке, као и мултидисциплинарни и интердисциплинарни приступ.

Поштовани,
И ове године, у сарадњи са Центром за промоцију науке, Научни клуб Крагујевац ће дефинисати Годишњи програм активности, које ће се реализовати у периоду од 01.09.2021. – 01.09.2022. године.
Идеја Научног клуба Крагујевац је да оквирна/кровна тема Годишњег програма Научног клуба ове године буде „ВОДА“. Уз давање максималне слободе у обради и нтерпретацији ове теме свим сарадницима, намера нам је да се тема „ВОДА“ обради из угла више научних дисциплина, укључујући и природне и друштвене науке, као и мултидисциплинарни и интердисциплинарни приступ.
Могуће смернице:
– Када су у питању друштвене науке, могуће је обрадити тему „ВОДА“ у историји кроз историјат града Крагујевца, тачније ширење старог градског језгра поред реке Лепенице; сеобе народа уз водотокове река и сл;
– Када је књижевност у питању, могуће је обрадити тему „ВОДА“ кроз активност која обрађује мотив воде или мотив реке и сл.;
– Тему „ВОДА“ је такође могуће обрадити кроз ликовну и музичку културу, од самог мотива воде у музици, преко уметности, до акварела као сликарске технике;
– Тема „ВОДА“ што се тиче природних наука, може се кроз активности представити и обрадити на више начина, с обзиром на неограничене ресурсе и теме када су природне, медицинске и сродне науке у питању.
Смернице које смо дали су само иницијалне идеје и предлози и ни на који начин не ограничавају вашу машту и креативност. Мотив је да, на овај начин пружимо шансу сви заинтересованим колегама и сарадницима да се укључе у реализацију Годишњег програма Научног клуба Крагујевац и, на задату тему, осмисле и реализују активност са циљем промоције и популаризације науке.
Што се тиче формата активности које се могу реализовати, имате прилику да осмислите активност у оквиру неких од понуђених формата, а можете и сами понудити нешто ново, другачије и иновативније, што се не налази на листи.
Листа понуђених формата:
 Предавања;
 Радионице (једна или сет радионица);
 Панел дискусија или трибина;
 Дечији научни камп;
 Курсеви и обуке на неку научну тему;
 Прављење научних експоната;
 Пројекција научног филма уз дискусију о научним аспектима филма;
 Научне шетње или теренски рад;
 Прављење и постављање инфоргафика на научну тему у јавном простору;
 Научне представе;
 Научни обилазак музеја, обилазак научноистраживачких организација и сл.;
 Прављење или укључивање;
 Научни кафе;
 Фестивал науке;
 Научни графити;
 Радио емисија, ТВ емисија;
 Остали формати (квиз, научна игра …).
Позивамо вас да доставите своје идеје и предлоге активности које се могу реализовати у некој од понуђених форми или на неки други начин и које ће бити део Годишњег програма рада Научног клуба Крагујевац. Активности које буду уврштене у програм рада реализоваће се у периоду од 01.09.2021. – 01.09.2022. године.
Рок за достаљање предлога активности је 25. април 2021. године.
Предлози се достављају попуњавањем пријавног формулара на мејл: naucniklubkg@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

ПРЕУЗМИ ФОРМУЛАР

За све додатне информације можете нас контактирати и путем телефона +381 66 55 988 03 (Неда Богојевић Прековић) и +381 60 55 988 01 (Владимир Средојевић).
С поштовањем
Научни клуб Центра за образовање Крагујевац