Центар за рекреативну наставу

У оквиру Центра за образовање Крагујевац, као Организациона јединица (ОЈ), своје активности спроводи Центар за рекреативну наставу.

Центар за рекреативну наставу садржи следеће целине:
a) Дечије одмаралиште Копаоник;
b) Дечије одмаралиште Трмбас;
c) Дечије одмаралиште Бешњаја.

Решењем Градског већа града Крагујевца, као оснивача Центра за образовање Крагујевац, број 361-135/19-V од 06.09.2019.године, пренето је право коришћења комплексом, објектима дечије одмаралишта Копаоник.

Планира се да смештајни капацитети дечјег одмаралишта на Копаонику буду максимално попуњени децом предшколског и школског узраста са подручја града Крагујевца, који би реализовали наставу у природи, као грађанима Крагујевца, по веома повољним ценама.
Циљ града Крагујевца је да се одмаралиште „врати“ деци и грађанима са подручја града Крагујевца и да цена пансиона буде у износу који би задовољио самоодрживост објеката и саме делатности.