Контактирајте нас

Зорица Николић - директор

znikolic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Владимир Средојевић - стручни сарадник

vsredojevic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Невена Шћепановић Нешић - стручни сарадник

nsnesic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Неда Богојевић Прековић- стручни сарадник

nbprekovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Сунчица Отовић- стручни сарадник

sotovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Јована Ђурђевић - стручни сарадник

jdjurdjevic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Славољуб Јовановић

sjovanovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs