Јавне набавке

2020

 План јавних набавки 2020. године

План јавних набавки 2020. године – измена број: 1-1/2020

План јавних набавки 2020. године – измена број: 1-2/2020

План јавних набавки 2020. године – измена број: 1-3/2020

План јавних набавки 2020. године -на које се закон примењује- Усклађено са новим законом

План јавних набавки 2020. године -на које се закон не примењује- Усклађено са новим законом

План јавних набавки 2020. године -на које се закон не примењује-Допуна од 23.09.2020. године

Одлуке о додели уговора и обуставке поступка

Одлука о додели уговора- Услуга БЗР- 02.10.2020

Одлука о додели уговора – Набавка радова – санација крова на објекту блока 3 у Дечијем одмаралишту на Копаонику

Одлука о додели уговора – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одлука о обустави поступка – Услуга БЗР

Одлука о додели уговора -НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Одлука о додели уговора – Платформа за семинаре

Одлука о обустави поступка – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одлука о додели уговора – Услуге аниматора

Одлука о додели уговора – Осигурање имовине

Одлука о додели уговора за пружање услуге фиксне телефоније

Одлука о додели уговора за набавку нових тонера

Одлука о додели уговора – Јавна набавка 1.1.1:  Канцеларијски материјал прва партија

Одлука о додели уговора – Јавна набавка 1.1.1:  Канцеларијски материјал друга партија

Одлука о додели уговора – Колективно осигурање запослених

Одлука о обустави поступка – Остале услуге штампања

Одлука о додели уговора- Набавка смештаја за реализаторе програма стручног усавршавања

Одлука о додели уговора – Рачунарска опрема

Одлука о додели уговора – Остале услуге штампања

Одлука о додели уговора – Услуге сервисирања рачунара

Одлука о додели уговора – Набавка горива

Одлука о додели уговора – Сервисирање штампача и рециклажа тонера

Одлука о додели уговора – Електрични алат

Одлука о обустави поступка за набавку добара – Замрзивачи

Одлука о обустави поступка за набавку добара – Пегла

Одлука о додели уговора – Услуга одржавања хигијене

Одлука о додели уговора – Услуга интернета

Одлука о додели уговора за прву партију за електричну енергију

 

Јавне набавке на које се закон не примењује

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуга БЗР – WORD 02.10.2020

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуга БЗР- 02.10.2020

Одлука о спровођењу поступка за набавку – Услуга БЗР- 02.10.2020

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка радова – санација крова на објекту блока 3 у Дечијем одмаралишту на Копаонику – WORD

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка радова – санација крова на објекту блока 3 у Дечијем одмаралишту на Копаонику – PDF

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке- Набавка радова – санација крова на објекту блока 3 у Дечијем одмаралишту на Копаонику

Позив за подношење понуде – УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – 17.09.2020

Позив наручиоца – УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – WORD- 17.09.2020

Одлука о спровођењу поступка за УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ- 17.09.2020

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуга БЗР – WORD

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуга БЗР

Одлука о спровођењу поступка за набавку – Услуга БЗР

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка платформе за вебинаре – word

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА- Набавка платформе за вебинаре

Одлука о спровођењу поступка за набавку -Набавка платформе за вебинаре

Одлука о измени позива за подношење понуде – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Одлука о измени одлуке о спровођењу поступка- НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Позив наручиоца – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ – пречишћен текст- WORD

Позив наручиоца – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ- пречишћен текст

Одлука о спровођењу поступка за НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ – пречишћен текст

Позив за подношење понуде – УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Позив наручиоца – УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – WORD

Одлука о спровођењу поступка за УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Позив за подношење понуде – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Позив наручиоца – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ – WORD

Позив наручиоца – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Одлука о спровођењу поступка за НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Позив наручиоца – Услуге аниматора

Одлука о покретању поступка за набавку услуга аниматора

Позив наручиоца – Набавка хране – Сендвича

Одлука о покретању поступка за набавку хране – сендвича

Позив наручиоца – Колективно осигурање запослених

Одлука о покретању поступка – Колективно осигурање запослених

Позив наручиоца – Остале услуге штампања

Одлука о покретању поступка – Остале услуге штампања

Позив наручиоца – Набавка смештаја за реализаторе програма стручног усавршавања

Одлука о покретању поступка – Набавка смештаја за реализаторе програма стручног усавршавања

Позив наручиоца – Остале услуге штампања

Одлука о покретању поступка – Остале услуге штампања

Позив наручиоца – Рачунарска опрема

Одлука о покретању поступка – Рачунарска опрема

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Ватрогасни апарати

Позив наручиоца – Ватрогасни апарати

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Електрични алат

Позив наручиоца –  Електрични алат

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Пегла

Позив наручиоца – Пегла

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Замрзивачи

Позив наручиоца –  Замрзивачи

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Замрзивачи

Позив наручиоца –  Замрзивачи

Одлукa о покретању поступка – Услуге аниматора у периоду реализације наставе у природи у објекту дечијег одмаралишта на Копаонику за школску 2020/21.

Позив са обрасцима за јавну набавку – Услуге аниматора у периоду реализације наставе у природи у објекту дечијег одмаралишта на Копаонику за школску 2020/21.

Јавне набавке мале вредности

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Душеци

Конкурсна документација – Набавка душека

Позив за подношење понуде – Набавка душека

Одлука о додели уговора – Душеци

Обавештење о закључењу уговора – Душеци

Јавне набавке услуге организације и реализације програма стручног усавршавања

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

 

2019

Јавне набавке за које се закон  не примењује

Одлука о покретању поступка за набавку добара – инвентарске плочице

Позив наручиоца – набавка добара инвентарске плочице 

 

Одлука о покретању поступка- колективно осигурање запослених

Конкурсна документација – колективно осигурање

 

Одлука о покретању поступка за набавку добара – средства за хигијену

Конкурсна документација – средства за хигијену

Централизована јавне набавке

Одлука о додели уговора – нови тонери

Одлука о додели уговора за трећу партију

Одлука о додели уговора – сервисирање рачунара

Одлука о додели уговора – сервисирање штампача и рециклирање тонера

Јавна набавка

Одлука о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН5-2019

Конкурсна документација ЈН5-2019 

Одлука о додели уговора

 

Позив за подношење понуда јавне набавке добара – намернице за припрему и послуживање хране

Конкурсна документација јавне набавке добара – намернице за припрему и послуживање хране

Одлука о додели уговора

 

Одлука о покретању јавне набавке мале вредности- средства за хигијену, чишћење и судо машину

Позив за подношење понуде -средства за хигијену, чишћење и судо машину

Конкурсна документација јавне набавке мале вредности – средства за хигијену, чишћење и судо машину

Информација по захтеву за појашњење

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације – средства за хигијену

Одлука о додели уговора

 

Одлука о покретању јавне набавке мале вредности-намирнице за препипремање и послуживање хране

Позив за подношење понуде -намирнице за препипремање и послуживање хране

Конкурсна документација јавне набавке мале вредности- намирнице за препипремање и послуживање хране

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Информација по захтеву за достављање информација од 13.11.2019. године

Допунско појашњење конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама

Допунско појашњење конкурсне документације од 18.11.2019. године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Модели уговора

Одлука о обустави поступка

Одлука о обустави поступка јавне набавке

 

Обавештење о покретању поступка -семинари

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора-семинари