Јавне набавке

2021

План јавних набавки 2021. године -на које се закон примењује

План јавних набавки 2021. године -на које се закон примењује – Прва измена од 14.04.2021

План јавних набавки 2021. године -на које се закон примењује – Друга измена од 19.04.2021

План јавних набавки 2021. године -на које се закон примењује – Трећа измена од 03.06.2021

План јавних набавки 2021. године -на које се закон примењује – Четврта измена од 06.12.2021

 

План јавних набавки 2021. године -на које се закон не примењује

План јавних набавки 2021. године -на које се закон не примењује – Прва измена од 14.04.2021

План јавних набавки 2021. године -на које се закон не примењује – Друга измена од 19.04.2021

План јавних набавки 2021. године -на које се закон не примењује – Трећа измена од 27.05.2021

План јавних набавки 2021. године -на које се закон не примењује – Четврта измена од 03.06.2021

План јавних набавки 2021. године -на које се закон не примењује – Пета измена од 19.07.2021

План јавних набавки 2021. године -на које се закон не примењује – Шеста измена од 06.12.2021

 

Одлуке о додели уговора и обуставке поступка

Одлука о додели уговора – Набавка веш машина

Одлука о додели уговора – Набавка машине за сушење веша

Јавне набавке на које се закон примењује

ЈАВНИ ПОЗИВ- НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ И ПИЋЕ 3-2021

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – 2-21 – НАБАВКА НАМЕШТАЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ – НАБАВКА НАМЕШТАЈА 2-2021


JAВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ МАШИНА ЗА ВЕШ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН – МАШИНЕ ЗА ВЕШ

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈН – МАШИНЕ ЗА ВЕШ

Јавне набавке на које се закон не примењује

Позив Наручиоца за ЈН 1-16-21 – Потрошни материјал за угоститељство

Позив Наручиоца за ЈН 1-15-21 – Услуге аниматора на Копаонику

ОДЛУКА ОДОДЕЛИ УГОВОРА-НАБАВКА УСЛУГА ШТАМПАЊА 1-14/21

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуге штампања 1-14/21

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-НАБАВКА И УГРАДЊА ВИДЕО НАДЗОРА 1-13-21

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка и уградња видео надзора

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА – Поправка гасоводних инсталација

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Поправка гасоводних инсталација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ – 1-11/21 

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА –  УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ – ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ – 1-11/21 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 1-10/21

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА ЗА ЈН 1-10/21 – РОБА ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА – ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 1-9/21

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 1-9/21

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ЈН – Семинари за запослене у ПУ, ОШ, СШ и ССШ 1-8/2021

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка смештаја реализатора 1-7/2021

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка смештаја реализатора 1-7/2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА – НАБАВКА ФОТОАПАРАТА 1-6/21

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка фотоапарата 1-6/2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА – ОПРЕМА ЗА СПОРТ 1-5/21

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка опреме за спорт 1-5/2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА – СИТАН ИНВЕНТАР ЗА СПОРТ 1-4/1

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка ситног инвентара за спорт 1-4/2021

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА – ИСПИТИВАЊЕ ГАСНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 1-3/21

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка услуге испитивања гасних инсталација 1-3/2021

Одлука о додели уговора – Набавка ТВ уређаја и носача 1-2/2021

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка ТВ уређаја и носача 1-2/2021

Одлука о додели уговора – Набавка сендвича за семинаре 1-1/21

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка сендвича за семинаре 1-1/21

Одлука о покретању поступка – Набавка сендвича за семинаре 

 

2020

 План јавних набавки 2020. године

План јавних набавки 2020. године – измена број: 1-1/2020

План јавних набавки 2020. године – измена број: 1-2/2020

План јавних набавки 2020. године – измена број: 1-3/2020

План јавних набавки 2020. године -на које се закон примењује- Усклађено са новим законом

План јавних набавки 2020. године -на које се закон не примењује- Усклађено са новим законом

План јавних набавки 2020. године -на које се закон не примењује-Допуна од 23.09.2020. године

План јавних набавки 2020. године -на које се закон примењује- Измене 09.11.2020. 

План јавних набавки 2020. године -на које се закон не примењује- Измене и допуне 09.11.2020. 

 

Одлуке о додели уговора и обуставке поступка

Одлука о додели уговора – ТНГ боце

Одлуке о додели уговора – Намирнице за припремање хране:

Одлука о додели уговора – Потрошни материјал за угоститељство

Одлука о додели уговора – Материјал за одржавање хигијене

Одлука о додели уговора – Интерактивна табла

Одлука о додели уговора- 3 Д штампач 1-22/20

Одлука о додели уговора- Набавка опреме, бојлер од 1000 литара 1-21/20

Одлука о додели уговора- Услуга БЗР- 02.10.2020

Одлука о додели уговора – Набавка радова – санација крова на објекту блока 3 у Дечијем одмаралишту на Копаонику

Одлука о додели уговора – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одлука о обустави поступка – Услуга БЗР

Одлука о додели уговора -НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Одлука о додели уговора – Платформа за семинаре

Одлука о обустави поступка – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одлука о додели уговора – Услуге аниматора

Одлука о додели уговора – Осигурање имовине

Одлука о додели уговора за пружање услуге фиксне телефоније

Одлука о додели уговора за набавку нових тонера

Одлука о додели уговора – Јавна набавка 1.1.1:  Канцеларијски материјал прва партија

Одлука о додели уговора – Јавна набавка 1.1.1:  Канцеларијски материјал друга партија

Одлука о додели уговора – Колективно осигурање запослених

Одлука о обустави поступка – Остале услуге штампања

Одлука о додели уговора- Набавка смештаја за реализаторе програма стручног усавршавања

Одлука о додели уговора – Рачунарска опрема

Одлука о додели уговора – Остале услуге штампања

Одлука о додели уговора – Услуге сервисирања рачунара

Одлука о додели уговора – Набавка горива

Одлука о додели уговора – Сервисирање штампача и рециклажа тонера

Одлука о додели уговора – Електрични алат

Одлука о обустави поступка за набавку добара – Замрзивачи

Одлука о обустави поступка за набавку добара – Пегла

Одлука о додели уговора – Услуга одржавања хигијене

Одлука о додели уговора – Услуга интернета

Одлука о додели уговора за прву партију за електричну енергију

 

Јавне набавке на које се закон не примењује

 

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка добара – ТНГ БОЦЕ

Одлука о покретању поступка за набавку добара – ТНГ БОЦЕ

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка добара – Потрошни материјал за угоститељство

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Потрошни материјал за угоститељство

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка добара – Материјал за одржавање хигијене

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Материјал за одржавање хигијене

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка добара – Интерактивна табла са пројектором 1-23/20

Одлука о покретању поступка за набавку добара -Интерактивна табла са пројектором 1-23/20

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка добара – 3 Д штампач 1-22/20

Одлука о покретању поступка за набавку добара -3 Д штампач 1-22/20

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка опреме, бојлер од 1000 литара 1-21/20

Одлука о спровођењу поступка за набавку добара- Набавка опреме, бојлер од 1000 литара 1-21/20

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуга БЗР – WORD 02.10.2020

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуга БЗР- 02.10.2020

Одлука о спровођењу поступка за набавку – Услуга БЗР- 02.10.2020

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка радова – санација крова на објекту блока 3 у Дечијем одмаралишту на Копаонику – WORD

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка радова – санација крова на објекту блока 3 у Дечијем одмаралишту на Копаонику – PDF

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке- Набавка радова – санација крова на објекту блока 3 у Дечијем одмаралишту на Копаонику

Позив за подношење понуде – УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – 17.09.2020

Позив наручиоца – УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – WORD- 17.09.2020

Одлука о спровођењу поступка за УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ- 17.09.2020

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуга БЗР – WORD

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Услуга БЗР

Одлука о спровођењу поступка за набавку – Услуга БЗР

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА – Набавка платформе за вебинаре – word

ПОЗИВ НАРУЧИОЦА- Набавка платформе за вебинаре

Одлука о спровођењу поступка за набавку -Набавка платформе за вебинаре

Одлука о измени позива за подношење понуде – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Одлука о измени одлуке о спровођењу поступка- НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Позив наручиоца – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ – пречишћен текст- WORD

Позив наручиоца – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ- пречишћен текст

Одлука о спровођењу поступка за НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ – пречишћен текст

Позив за подношење понуде – УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Позив наручиоца – УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ – WORD

Одлука о спровођењу поступка за УСЛУГЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Позив за подношење понуде – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Позив наручиоца – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ – WORD

Позив наручиоца – НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Одлука о спровођењу поступка за НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕШТАЈ – СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ОСТАЛИ НАМЕШТАЈ ЗА ОДМАРАЛИШТЕ

Позив наручиоца – Услуге аниматора

Одлука о покретању поступка за набавку услуга аниматора

Позив наручиоца – Набавка хране – Сендвича

Одлука о покретању поступка за набавку хране – сендвича

Позив наручиоца – Колективно осигурање запослених

Одлука о покретању поступка – Колективно осигурање запослених

Позив наручиоца – Остале услуге штампања

Одлука о покретању поступка – Остале услуге штампања

Позив наручиоца – Набавка смештаја за реализаторе програма стручног усавршавања

Одлука о покретању поступка – Набавка смештаја за реализаторе програма стручног усавршавања

Позив наручиоца – Остале услуге штампања

Одлука о покретању поступка – Остале услуге штампања

Позив наручиоца – Рачунарска опрема

Одлука о покретању поступка – Рачунарска опрема

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Ватрогасни апарати

Позив наручиоца – Ватрогасни апарати

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Електрични алат

Позив наручиоца –  Електрични алат

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Пегла

Позив наручиоца – Пегла

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Замрзивачи

Позив наручиоца –  Замрзивачи

Одлука о покретању поступка за набавку добара – Замрзивачи

Позив наручиоца –  Замрзивачи

Одлукa о покретању поступка – Услуге аниматора у периоду реализације наставе у природи у објекту дечијег одмаралишта на Копаонику за школску 2020/21.

Позив са обрасцима за јавну набавку – Услуге аниматора у периоду реализације наставе у природи у објекту дечијег одмаралишта на Копаонику за школску 2020/21.

Јавне набавке на које се закон примењује

Јавни позив – Набавка – Намирнице за припремање хране

1.Одлука о спровођењу поступка

2.Опис и спецификација предмета набавке, услови испоруке или извршења

3.Општи део документације

4.Критеријуми за доделу уговора

5.1 Образац структуре цена партија 1

5.2 Образац структуре цена партија 2

5.3 Образац структуре цена партија 3

5.4 Образац структуре цена партија 4

5.5 Образац структуре цена партија 5

5.6 Образац структуре цена партија 6

5.7 Образац структуре цена партија 7

5.8 Образац структуре цена партија 8

6. Финансијска понуда

7. Подаци о понуђачу

8. Изјава понуђача о испуњености услова

9.1  Модел уговора Партија 1

9.2  Модел уговора Партија 2

9.3  Модел уговора Партија 3

9.4  Модел уговора Партија 4

9.5  Модел уговора Партија 5

9.6  Модел уговора Партија 6

9.7  Модел уговора Партија 7

9.8  Модел уговора Партија 8

Одлука о додели уговора – Партија 1

Одлука о додели уговора – Партија 2

Одлука о додели уговора – Партија 3

Одлука о додели уговора – Партија 4

Одлука о додели уговора – Партија 5

Одлука о додели уговора – Партија 6

Одлука о додели уговора – Партија 7

Одлука о додели уговора – Партија 8

 

Јавне набавке услуге организације и реализације програма стручног усавршавања

Конкурсна документација

Обавештење о покретању поступка

 

2019

Јавне набавке за које се закон  не примењује

Одлука о покретању поступка за набавку добара – инвентарске плочице

Позив наручиоца – набавка добара инвентарске плочице 

 

Одлука о покретању поступка- колективно осигурање запослених

Конкурсна документација – колективно осигурање

 

Одлука о покретању поступка за набавку добара – средства за хигијену

Конкурсна документација – средства за хигијену

Централизована јавне набавке

Одлука о додели уговора – нови тонери

Одлука о додели уговора за трећу партију

Одлука о додели уговора – сервисирање рачунара

Одлука о додели уговора – сервисирање штампача и рециклирање тонера

Јавна набавка

Одлука о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈН5-2019

Конкурсна документација ЈН5-2019 

Одлука о додели уговора

 

Позив за подношење понуда јавне набавке добара – намернице за припрему и послуживање хране

Конкурсна документација јавне набавке добара – намернице за припрему и послуживање хране

Одлука о додели уговора

 

Одлука о покретању јавне набавке мале вредности- средства за хигијену, чишћење и судо машину

Позив за подношење понуде -средства за хигијену, чишћење и судо машину

Конкурсна документација јавне набавке мале вредности – средства за хигијену, чишћење и судо машину

Информација по захтеву за појашњење

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације – средства за хигијену

Одлука о додели уговора

 

Одлука о покретању јавне набавке мале вредности-намирнице за препипремање и послуживање хране

Позив за подношење понуде -намирнице за препипремање и послуживање хране

Конкурсна документација јавне набавке мале вредности- намирнице за препипремање и послуживање хране

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измене и допуне конкурсне документације

Информација по захтеву за достављање информација од 13.11.2019. године

Допунско појашњење конкурсне документације у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама

Допунско појашњење конкурсне документације од 18.11.2019. године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Модели уговора

Одлука о обустави поступка

Одлука о обустави поступка јавне набавке

 

Обавештење о покретању поступка -семинари

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора-семинари