Циљеви и задаци Центра за образовање Крагујевац

 

 

Циљеви Центра за стручно усавршавање запослених у образовању Kрагујевац су промоција концепта целоживотног учења, стручног усавршавања и професионалног развоја наставника, као једног од темељних постулата у образовању, који је прихваћен, како у нашој земљи, тако и у целом свету.
Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Kрагујевац је део Мреже Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање Србије. У Србији их тренутно постоји 12, међусобно су повезани и активно раде на осмишљавању и измени образовних политика.
Својом делатношћу, а то је, пре свега, организација свих облика стручног усавршавања, као и испитивање потреба за стручним усавршавањем, Центар покрива територију Шумадијско-Поморавског региона.
Од свог оснивања, Центар се може похвалити изузетном сарадњом са школама, како из Kрагујевца, тако и из читавог региона, као и другим релевантим чиниоцима из сфере образовања из целе земље.
Такође, Центар учествује на конкурсима Завода за унапређивање образовања и васпитања за акредитацију програма сталног стручног усавршавања, као организација која институционално подржава програме на конкурсу. Циљ овога је децентрализација стручног усавршавања, тј. Даје се шанса појединцима из Kрагујевца и региона да реализују и промовишу своје добре идеје и примере добре праксе, кроз акредитацију свог програма.
Такође, заинтересованим наставницима је дата могућност презентовања примера добре праксе и кроз друге видове активности, као што су акредитација стручних скупова или реализација радионица за наставнике или ученике.
Уз то, Центар је врло активан на пољу рада са самим ученицима, као што је организација различитих фестивала за децу, фотоконкурса, ликовних конкурса, промоција књига за децу, затим, реализација различитих радионица за ученике и др.
Један од циљева запослених у Центру је стално проширење активности и обогаћивање понуде Центра. У складу са тим, 2016.године, у оквиру Центра, отворен је Научни клуб. Овај Научни клуб је отворен у склопу мреже Научних клубова који су отворени широм Србије уз подршку Центра за промоцију науке из Београда. Сврха Научног клуба је промоција науке и научних вредности, а осмишљен је као место окупљања свих наставник и ученика, који имају имају интересантне идеје из области науке.
У склопу Центра постоји ресурс центар са библиотеком са не малим бројем издања из различитих области, као што су: педагогија и психологија, природне и друштвене науке итд. Библиотека је стално доступна, како наставницима, тако и ученицима.
Из горе наведеног, закључујемо да је Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Kрагујевац посвећен побољшању целокупног образовно-васпитног процеса, од чега ће највећу корист имати наши крајњи корисници, а то су ученици.