О Центру за рад са талентованом децом

 ОЈ Центар за рад са талентованом децом у свом раду открива и идентификује надарене и талентоване ученике.

Почетни корак системског развијања надарености је идентификација надарене и талентоване деце. Тај дуготрајан и сложен процес подразумева коришћење стандардизованих инструмената припремљених за ту сврху, као што су тест општих интелектуалних способности, тест специфичних способности у области природних, техничких и друштвених наука, тест техничке културе и информисаности, тест осетљивости за научне проблеме, тест личности итд.

 Након тестирања, на основу резултата, деца ће имати прилику да, у оквиру нашег Центра, раде са менторима, у одговарајућој научној дисциплини.

 У свим областима рада, активности се реализују на основу утврђених планова рада и програмских садржаја, са менторима, као и стручњацима из различитих области.

 Главни циљеви и задаци ове организационе јединице су:

  • Идентификација надарених и талентованих ученика Шумадијског и Поморавског округа;
  • увођење младих у научноистраживачке процесе у областима природних, друштвених и техничких наука;
  • реализација наставних садржаја и менторски рад са ученицима;
  • планирање рада и праћења развоја сваког појединца како бисмо их подстакли да остварују свој максимални потенцијал;
  • подстицање младих да развијају своје способности, вештине и ставове који ће им бити важни у целокупном процесу учења;
  • стварање предуслова и могућности за заједничко деловање свих институција које се баве овом категоријом младих.

 У свом раду, Центар за рад са талентованом децом има у плану и уску сарадњу са другим организационим јединицама, у оквиру Центра за образовање Крагујевац, као и са релевантним установама у локалној заједници, а и шире.

 У оквиру те сарадње, поред осталог, у плану је и организација летних научних кампова у Дечијем одмаралишту на Копаонику, радионица у оквиру Научног клуба, као и многобројних других активности са циљем подстицања и развијања талентованости код деце.