Документа

ПЛАНОВИ 2021.

Финансијски план за 2021. са одлуком

Годишњи план рада за 2021. са одлуком

 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА ЦЕНТРА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ КРАГУЈЕВАЦ

 

ЗАКОНИ

ПОДЗАКОНСКА АКТА

УРЕДБЕ

УЏБЕНИЦИ

ПОСЕБНО