Запослени


Центар за образовање Крагујевац

В.Д. ДИРЕКТОРА

Ненад Миливојевић

имејл: nmilivojevic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
тел.: +381 66 802 79 01

Лице за заштиту података о личности – Данијела Станковић

ОЈ Центар за рекреативну наставу

Помоћник директора
Ненад Срећковић

имејл: nsreckovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
тел.: +381 69 80 87 034


Сарадник у објекту – дечијем одмаралишту

Сања Богићевић

имејл: sbogicevic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


Управник објекта – Дечјег одмаралишта

Вељко Радовић

имејл: vradovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


Продавац – рачунополагач

Славољуб Радуловић


Помоћни радник у вешерају

Јорданка Вељовић


Конобар

Горан Мијаиловић 


Домар

Иван Вељовић


Помоћни радник у кухињи

Јелена Јовановић 

ОЈ Заједничке службе

Помоћник директора
Данијела Талијан

тел.:+381 65 92 11 007

имејл: dtalijan@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
Елена Мурати

имејл: emurati@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове
Данијела Станковић

имејл: dstankovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове
Марко Арсенијевић

имејл: marsenijevic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


Ликвидатор
Катарина Шундовић

имејл: ksundovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


Референт за финансијско рачуноводствене послове
Марија Милић

тел.:+381 66 55 99 804

имејл: mmilic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


Референт за финансијско рачуноводствене послове
Славица Симић

имејл: ssimic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


Референт за правне, кадровске и административне послове
Светлана Зечевић

имејл: szecevic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


Организатор за развој и промоцију активности у дечијим одмаралиштима

Михајло Јовановић

имејл: mjovanovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


Референт за правне, кадровске и административне послове
Десанка Јанковић

имејл: djankovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

 

ОЈ Центар за стручно усавршавање


Саветник за стручно усавршавање и напредовање

Зорица Николић
имејл: znikolic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
тел.: +381 60 559 88 00


Истраживач-самостални стручни сарадник за организацију обука стручног усавршавања, тренинга и стручних скупова
Владимир Средојевић
имејл: vsredojevic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
тел.: +381 60 55 98 801


Истраживач-самостални стручни сарадник за организацију обука стручног усавршавања, тренинга и стручних скупова
Сунчица Отовић
имејл: sotovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
тел.: +381 66 55 98 804


Истраживач-самостални стручни сарадник за организацију обука стручног усавршавања, тренинга и стручних скупова
Неда Богојевић Прековић
имејл: nbprekovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
тел.: +381 66 55 98 803


Истраживач-самостални стручни сарадник за организацију обука стручног усавршавања, тренинга и стручних скупова
Јована Ђурђевић
имејл: jdjurdjevic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
тел.: +381 66 55 98 805


Истраживач-самостални стручни сарадник за организацију обука стручног усавршавања, тренинга и стручних скупова
Невена Шћепановић Нешић
имејл: nsnesic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
тел.: +381 60 55 98 802


ОЈ Центар за планирање и припрему пројеката

Руководилац послова информационих система и технологија

Владимир Крсмановић

имејл: vkrsmanovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs
тел.: +381 66 802 79 00


Дизајнер интернет презентација и портала

Ђорђе Петровић
имејл: djpetrovic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


ОЈ Центар за рад са талентованом децом

Помоћник директора
Јадранка Милосављевић

имејл: jmilosavljevic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs


Истраживач за унапређење образовања за рад са талентованом децом, то је у оквиру ОЈ Центар за рад са талентованом децом
Андријана Прокић
имејл: aprokic@centarzaobrazovanjekg.edu.rs