Парк науке

Експонати у Парку науке у Крагујевцу добијени кроз Јавни позив ЦПН-а                                                                                                             

Ботаничка слагалица (област: биологија) – Ботаничка слагалица је интерактивна поставка која има 16 коцки и 64 фотографија биљака и животиња пропраћених текстовима, међу којима су и угрожене врсте.Коцке се ротирају у 4 различита положаја, а мозаик који се формира је ствар одлуке посетиоца, који ће кроз непосредно искуство усвојити научне чињенице о 64 врсте биљака и животиња. На овај начин афирмишемо доступност знања у отвореном простору путем

интерактивног експоната са едукативном функцијом, који ће омогућити чин стварања, јер ће сопственом интервенцијом посетилац моћи да формира мозаик,што има за циљ покретање осећаја одговорности за последице сопственог деловања.Нестајање појединих биљних и животињски врста из видокруга покренуло би личну и колективну одговорност за нарушавање природне равнотеже,чиме је у ширем контексту,тежиште експоната пребачено на етичку раван.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шапталице (област: физика) – Овај експонат посетиоце учи о брзини кретања звука кроз медијум ваздуха. У питању су две металне испресавијане цеви које су тако испресавијане да доводе до кашњења звука на другом крају. Како би се водио разговор посетиоци морају бити за секунду стрпљивији.

Оптичке илузије 1 и 2 (област:психологија) – Оптичке варке или оптичке илузије су ,,криво”

перципиране појаве које често могу бити збуњујуће. Најчешће су оптичке илузије, али је разлика у томе што оптичке варке укључују само појаве које перципирају очи, а перцептивне укључују све појаве које перципирамо (на било који начин). Неке су перцептивне варке узроковане несавршеношћу наших чула (тромост ока на пример), а неке радом нашег мозга.