Како хоризонтално учење (стручно усавршавање) унутар установе може утицати на постигнућа ученика?

HomeЦентар за стручно усавршавање

Како хоризонтално учење (стручно усавршавање) унутар установе може утицати на постигнућа ученика?

23. октобра 2021. године, реализован је семинар за мешовиту групу наставника из крагујевачких основних и средњих школа. Фокус семинара је на планирању и евалуацији активности хоризонталног учења унутар установа у циљу унапређивања учења ученика и њихових постигнућа.

Акредитовани семинар под називом „Хоризонтално учење/усавршавање наставника – ослонац за боља постигнућа ученика“ (каталошки број 649), реализован је у онлајн формату, путем Zoom платформе, 23. октобра 2021. године, за мешовиту групу наставника из крагујевачких основних и средњих школа, као и за стручне сараднике. Аутори семинара су Иван Недељковић, Бојана Поповић и Невена Шћепановић Нешић.

Наведени семинар има за циљ да подстакне развијање културе и заједнице учења унутар установе, кроз хоризонтално учење и усавршавање и истакне значај сарадње унутар установе и локалне заједнице, зарад унапређивања квалитета образовно-васпитног рада и постизања бољих постигнућа ученика. Током семинара учесници су имали прилику да, дискутујући и размењујући праксу, размотре које су то активности усавршавања унутар установе које обезбеђују учење наставника, а не пуко преношење информација. Поред тога, разматрале су се различите методе преиспитивања сопствене праксе, као и праћања ефекта учења.