Нови правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

HomeЦентар за стручно усавршавање

Нови правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

НОВИ

П Р А В И Л Н И К

о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

„Службени гласник РС“, број 109 од 19. новембра 2021.

Правилник прочитајте ОВДЕ.