Одржана три семинара за васпитаче у предшколској установи и наставникеАуторке и реализаторке семинара су биле Марија Милић и Бранкица Стојковић, из Крагујевца.

HomeЦентар за стручно усавршавањеСеминари

Одржана три семинара за васпитаче у предшколској установи и наставнике

20. маја 2023. године, у организацији Центра за образовање Крагујевац, у Основној школи "21. октобар", у Крагујевцу, одржан је семинар, под називом „У

20. маја 2023. године, у организацији Центра за образовање Крагујевац, у Основној школи „21. октобар“, у Крагујевцу, одржан је семинар, под називом „Унапређивање наставничке праксе на основу резултата самовредновања наставе и учења“, каталошки број 755, за наставно особље ове школе.

20. и 21. маја 2023. године, у организацији Центра за образовање Крагујевац, у сарадњи са Удружењем медицинских сестара предшколских установа Шумадијско-поморавског региона, одржан је два пута, за две групе полазника, семинар, под називом „Подршка добробити деце кроз грађење партнерских односа са породицом у различитим моделима транзиције“, каталошки број 843.

Семинар је био реализован у просторијама Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“, у Крагујевцу, а полазници су били запослени у Предшколској установи „Ђурђевдан“.

Ауторке и реализаторке семинара су биле Марија Милић и Бранкица Стојковић, из Крагујевца.

Овом приликом, захваљујемо се руководству и особљу Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“, на разумевању и предусретљивости. Без њиховог доприноса, организација ова два семинара не би била могућа.