Одржани инфо састанци са представницима предшколскх установа и основних школа на тему формирања „пилот“ професионалних заједница учења, у оквиру ЕРАЗМУС + пројекта Центра

HomeСаопштења

Одржани инфо састанци са представницима предшколскх установа и основних школа на тему формирања „пилот“ професионалних заједница учења, у оквиру ЕРАЗМУС + пројекта Центра

У оквиру Еразмус + пројекта мобилности под називом „Успешна професионална заједница учења као носилац промене у предшколској установи и школи“, који Центар спроводи од 2019. године, реализована су два информативна састанка са представницима предшколских установа и школа.

ОЈ Центар за стручно усавршавање (ОЈ ЦСУ) Центра за образовање Крагујевац је, од 2019. године, носилац Еразмус + пројекта мобилности под називом „Успешна професионална заједница учења као носилац промена у предшколској установи и школи“, који спроводимо у партнерству са Пучким отвореним училиштем „Корак по корак“ из Загреба (ХР) и вртићем „Кркине лучке“ из Страже (СЛО).

 

Професионалне заједнице учења су нешто мало комплекснији и другачији вид сарадње од оних на које смо навикли. Он изискује преданост и активно учешће оних који чине ту заједницу, али и пружа могућности унапређивања праксе подучавања и унапређивања низа других вештина. Професионалне заједнице омогућавају ефикасније и ефективније решавање проблема, ширење добре праксе или постављање и достизање других циљева у оним областима које васпитачи сматрају релевантним. Успостављањем Професионалних заједница учења желимо да омогућимо практичарима да она знања и умења која су стекли током формалног и неформалног образовања, али и кроз праксу поделе и да, уједињеним снагама, решавају текуће проблеме, креирају окружење какво је неопходно за квалитетнији рад, васпитање и образовање све деце/ученика и тиме покрену позитивне промене унутар школа, а самим тим и промене у образовном систему.

 

Термин „професионална заједница учења“ описује групу наставника/васпитача који заједно анализирају и унапређују праксу подучавања и континуирано преиспитују ефекте своје праксе, чиме унапређују тимско учење унутар установе. Ове заједнице имају за циљ константно побољшање праксе, укључивањем руководилаца и свих васпитача, наставника и стручних сарадника унутар установе у дубокоумне, системске, заједничке активности стручног усавршавања на нивоу установе/школе (Хорд, 1997). Унутар ових заједница људи непрекидно подижу своје компетенције, у којима се промовишу нови начини размишљања и у којима људи континуирано уче како да уче заједно и једни од других и деле одговорност за сву децу/ученике.  

 

Циљ нашег пројекта и наша намера су да, са запосленима у васпитно – образовним и образовно- васпитним установама и школама, поделимо стечена знања и, заједно, покушамо да уведемо овакав вид сарадње на локалу, како бисмо омогућили нашим практичарима, који свакодневно раде са нашом децом, место на коме ће моћи да деле добру праксу, да превазилазе препреке и буду подршка једни другима, а све у сврху унапређивања сопственог рада, рада образовно-васпитних установа нашег града и унапређивања постигнућа наше деце и ученика.

 

С тим разлогом, пројектни тим Центра је, као прву активност при креирању оваквих заједница, организовао информативне састанке са представницима крагујевачких предшколских установа и школа.

 

Наиме, 26. августа, у просторијама Средње стручне школе, одржан је инфо састанак са главним васпитачима и стручним сарадницима свих вртића двеју предшколских установа „Нада Наумовић“ и „Ђурђевдан“. На састанку је учесницима представљен пројекат, циљеви пројекта и даљи планови који се односе на креирање професионалне заједнице учења (даље у тексту: ПЗУ) на локалу. Наиме, план и намера Центра је да, у наредном периоду, креира једну „пилот“ ПЗУ на локалу коју ће чинити васпитачи, стручни сарадници и директори двеју предшколских установа. Сваки вртић ће делегирати једног представника који ће, током текуће школске године, похађати радионице и састанке креиране „пилот“ заједнице.

Од септембра 2021. године, предшколске установе почињу са имплементацијом  Основе програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“, којом је, између осталог, предвиђено и постојање „заједнице учења“ (друга област компетенција). С тим у вези, очекујемо да ћемо, заједничким снагама, утемељити један новији начин сарадње, како на локалу, тако и унутар самих вртића, односно предшколских установа. Зарад одрживости ПЗУ, Центар ће настојати да континуирано пружа подршку запосленима при реализацији и остваривању задатих циљева будућих (професионалних) заједница учења.

 

Након састанка са представницима ПУ, одржан је и инфо састанак са представницима основних школа, 2. септембра 2021. године у сали Скупштине града Крагујевца. Као и на претходном састанку, са учесницима састанка смо разговарали о реализацији предстојећих активности и формирању двеју професионалних заједница, од који би једна била у саставу наставника разредне наставе – учитеља, а друга наставника предметне наставе основних школа. Поред наставника, учешће ће узети и четири стручна сарадника основних школа.

 

Једна од првих дисеминационих активности Еразмус + пројекта, које спроводи Центар, је реализација акредитоване онлајн трибине под називом „Професионална заједница учења као механизам креирања Мреже подршке међу запосленима у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама“. Наведена трибина је намењена не само учесницима „пилот“ ПЗУ већ и свима онима који желе чути нешто више о моделу „професионалних заједница учења“ које су у фокусу свих образовних система у свету већ дужи низ година. Реализација трибине је предвиђена за почетак октобра 2021. године, а реализоваће се у више наврата, за наставнике и васпитаче широм Србије.

 

Након завршетка, пројектом планираних, активности, Центар ће наставити са промоцијом и радом на оснаживању професионалних заједница учења.