Последњи радни викенд у 2021. години

HomeЦентар за стручно усавршавање

Последњи радни викенд у 2021. години

Како то обично бива, децембар месец је резервисан за завршне активности. То је месец када сви покушавамо да приведемо крају обавезе и када правимо планове за годину која је пред нама.

Како то обично бива, децембар месец је резервисан за завршне активности. То је месец када сви покушавамо да приведемо крају обавезе и када правимо планове за годину која је пред нама.

Последње активности за запослене у образовању, у 2021. години, ОЈ ЦСУ организовао је 11. и 17. децембра, када су реализована два акредитована семинара и једана трибина:

  1. децембра, у ОШ „Живадинка Дивац“, реализован је семинар „Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом“ (кат. бр. 479) за мешовиту групу наставника и васпитача града Крагујевца. Општи циљ семинара је усвајање луткарских знања, умећа и вештина од стрaне полазника ради унaпређења рада, примена метода које почивају на принципима активног учења и повећање квaлитета, зaнимљивости, ефикасности наставе и афирмација луткарства у систему. Више о семинару можете пронаћи у ЗУОВ каталогу.

Истог дана реализован је и семинар „Развијање активизма и волентеризма код ученика“ (кат. бр. 283), за мешовиту групу наставника. Општи циљ семинара је „подизање нивоа компетенција наставника и стручних сарадника за подршку развоју личности детета и управљање одељењем кроз стварање позитивне социјалне климе у школи и подршку различитим видовима активизма и волонтеризма ученика“. Семинар је реализован у ОШ „Живадинка Дивац“, која нам је током 2021. годинине уступала простор и пружала подршку у реализацији наших активности, на чему дмо захвални. Више о семинару можете пронаћи у ЗУОВ каталогу.

  1. децембра реализована је онлајн акредитована трибина под називм „Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у васпитно – образовним и образовно – васпитним установама установама“. Акредитација овог стручног скупа произишла је из Еразмус + пројекта мобилности, који Центар реализује од 2019. године и који се завршава у јуну 2022. године. Трибини је присуствовало 195 учесника. Исту трибину Центар ће реализовати још једном, у оквиру традиционалне манифестације „Зимски дани просветних радника“, у фебруару месецу 2022. године. Детаље о манифестацији ћемо објавити почетком јануара 2022. године.