Проф. др Зоран Божанић о приступу тумачењу и интерпретацији инструменталне музике Јохана Себастијана Баха

HomeЦентар за стручно усавршавањеСеминари

Проф. др Зоран Божанић о приступу тумачењу и интерпретацији инструменталне музике Јохана Себастијана Баха

12. јуна 2021. године, реализован је семинар за колектив музичке школе „др Милоје Милојевић“ у Крагујевцу, чији је аутор и реализатор проф. др Зоран Божанић.

Акредитовани семинар под називом „Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији“ (каталошки број 943), реализован је у свечаној сали Прве крагујевачке гимназије, 12. јуна 2021. године, за колектив музичке школе „др Мијлоје Милојевић“ из Крагујевца. Аутор и реализатор семинара је др Зоран Божанић, професор на Факултету музичке уметности у Београду.

 

Наведени семинар има за циљ да учесницима пружи могућност стицања знања о сложенијим аспектима Баховог музичког језика и утицају различитих фактора на његово конституисање. Поред тога, важан аспект је и разумевање значаја стилских конвенција и теоријских опсервација, код одређења начина упутребе различитих извођачких компонената, о чему је говорио и демонстрирао проф. др Зоран Божанић, током реализације семинара.