Реализација још два семинара у Крагујевцу

HomeЦентар за стручно усавршавањеСеминари

Реализација још два семинара у Крагујевцу

У суботу, 31. октобра 2020. године, одржана још два семинара у организацији Центра за образовање Крагујевац, у просторијама ОШ „Радоје Домановић“ и у просторијама Трговинско – угоститељске школе „Тоза Драговић“.

У суботу, 31. октобра 2020. године, одржана још два семинара у организацији Центра за образовање Крагујевац

У суботу, 31. октобра 2020. године, у просторијама ОШ „Радоје Домановић“, у Крагујевцу, одржан је семинар, под називом „Час по мери детета“, каталошки број 218, за наставно особље ове школе.
Неки од циљева семинара су: оспособљавање учесника/ца за успешно планирање наставе кроз израду педагошког профила ученика. Представљање Гарднерове теорије вишеструке интелигенције и њена примена у пракси. Подстицање учесника/ца на коришћење разноврсних стратегија и метода активног учења у реализацији наставе којима се мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности сваког детета. Израда припреме за час који предвиђа различите активности које ангажују све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју. Примена знања стечених на семинару, креирање базе примера добре праксе.
Реализатори семинара су биле Веселинка Станковић и Валентина Вељковић Николић из Ниша, а институција која је подржала овај семинар је Регионални центар за професионални развој Ниш.

Такође, у суботу је одржан семинар, под називом „Вредновање и праћење остварености исхода заснованим на компетенцијама у средњим стручним школама“, каталошки број 423, у просторијама Трговинско – угоститељске школе „Тоза Драговић“, у Крагујевцу, за наставни кадар ове школе.
Неки од циљева овог семинара су: унапређивање компетенција наставника за планирање и реализацију наставних активности у складу са исходима; Оспособљавање наставника за креирање инструмената за праћење и вредновање остварености исхода по нивоима постигнућа ученика; Оспособљавање наставника за креирање јединствених критеријума оцењивања; – Оспособљавање наставника за примену јединствених критеријума како би се обезбедило стандардизовано оцењивање.
Реализатори су били Алекандра Милетић и Слађана Капларевић из Крушевца, а Центар за стручно усавршавање Крушевац је институционално подржао акредитацију овог семинара.
Овом приликом, захваљујемо се руководству и стручним службама школа, у којима су семинари одржани, на великој помоћи у организацији и реализацији ових обука.