Реализована још три семинара у организацији Центра за образовање Крагујевац

HomeЦентар за стручно усавршавање

Реализована још три семинара у организацији Центра за образовање Крагујевац

Центар за образовање Крагујевац

У петак, 18. новембра, и суботу, 19. новембра 2022. године, Центар за образовање Крагујевац је организовао три семинара.

У петак, 18. новембра 2022. године, у просторијама вртића „Бамби“, у Крагујевцу, у организацији Центра за образовање Крагујевац, одржан је акредитовани семинар за запослене у Предшколској установи „Нада Наумовић“, под називом „Рутине и ритуали у функцији подршке добробити детета“, каталошки број 873.

Ауторке и реализаторке семинара су Драгана Тица и Маја Бошкић, из Новог Сада.

У суботу, 19. новембра 2022. године, у Основној школи „Доситеј Обрадовић“, у Ердечу, у организацији Центра за образовање Крагујевац, одржан је акредитовани семинар, под називом „Унапређивање наставничке праксе на основу резултата самовредновања наставе и учења“, каталошки број 755, за наставни кадар ове школе.

Такође, у суботу, 19. новембра 2022. године, у просторијама Основне школе „Живадинка Дивац“, у Станову, у организацији Центра за образовање Крагујевац, одржан је акредитовани семинар, под називом „Учитељи у свету линија, боја и облика“, каталошки број 1062.

Реализатори и аутори семинара су Славица Младеновић Ивановић и Снежана Илић, из Београда, а учесници су били учитељи више крагујевачких школа.