Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

HomeЦентар за стручно усавршавање

Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика

Семинар под називом „Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика“, реализован је за мешовиту групу наставника из крагујевачких основних и средњих школа, 25. септембра 2021. године.

Акредитовани семинар под називом „Социјална компетентност као претпоставка успешне социјализације ученика“ (каталошки број 81), реализован је 25. септембра 2021. године, у основној школи „Живадинка Дивац“, за мешовиту групу наставника из крагујевачких основних и средњих школа, као и за стручне сараднике. Аутори и реализатори семинара су Миљана Китановић, дипломирани психолог у гиманзији „Душан Васиљев“, Кикинда и Гордана Булатовић, професорка руског језика, стручни сарадник у ЦСУ Кикинда.

Семинар има за циљ да унапреди стручна знања и вештине наставника за развијање социјалних компетенција ученика, у функцији заштите ученика од дискриминације и насиља и њихове боље интегрисаности у вршњачку групу.

Акредитацију семинара подржао је Центар за стручно усавршавање Кикинда.