Субота у знаку семинара у Центру за образовање Крагујевац

HomeЦентар за стручно усавршавање

Субота у знаку семинара у Центру за образовање Крагујевац

Протеклог викенда, у организацији Центра за образовање Крагујевац, реализовани су семинари за запослене у предшколским установама, основним и средњим школама у Крагујевцу.

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе и Индивидуализација и подстицај говорног развоја код деце предшколског узраста, семинари који су реализовани у суботу, 04. децембра 2021. године у Центру за образовање Крагујевац.

Протеклог викенда, у организацији Центра за образовање Крагујевац, реализовани су семинари за запослене у предшколским установама, основним и средњим школама у Крагујевцу. Реализовани су семинари:

Једнодневни акредитовани семинар „Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе“, каталошки број 318, реализован је у ОШ „Живадинка Дивац “ , и учествовали су професори разредне наставе и професори предметне наставе у основним и средњим школама у Крагујевцу. Циљ семинара је унапређивање знања наставника за ефикасно коришћење рачунара као подршке у изради потребне документације и квалитетнијег и потпунијег извођења наставе.

Аутори семинара суИвана Новаковић, мастер, ОШ „Стојан Новаковић„, Шабац, Душан Којић, мастер, Центар за стручно усавршавање Шабац и Ђорђе Шарчевић, мастер, ОШ „Жика Поповић„ Владимирци.

Једнодневни акредитовани семинар „Индивидуализација и подстицај говорног развоја код деце предшколског узраста“, каталошки број 711, реализован је у ОШ „Живадинка Дивац“, за васпитаче и стручне сараднике у предшколским установама. Циљ семинара је подстицај говорног развоја детета кроз индивидуализацију васпитно-образовног рада, структурирање средине у којој дете одраста и грађење односа.

Аутори семинара су Татјана Ристивојевић, дипломирани педагог, ПУ „Др Сима Милошевић“ Земун и Бојана Синђелић Лазић, дипломирани дефектолог логопед, ПУ „Др Сима Милошевић“ Земун.