БАШТА У ЂАЧКИМ КЛУПАМАПрирода је неисцрпни полигон који деци пружа простор за запитаност и маштање.

HomeНаучни клуб

БАШТА У ЂАЧКИМ КЛУПАМА

Природа је неисцрпни полигон који деци пружа простор за запитаност и маштање.

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у четвртак, 23 маја 2024.године, у ОШ „Ђура Јакшић“, за децу предшкослког узраста, активност у оквиру пројекта „Башта у ђачким клупама“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз реализацију Годишњег програма рада НК Крагујевац на тему ЗЕМЉА.

 

Природа је неисцрпни полигон који деци пружа простор за запитаност и маштање. Задатак едукатора поред тога да тај полигон доведу у ђачке клупе јесте да, полазећи од природне дечје радозналости и упитаности за свет и појаве које гаокружују, подстакне жељу детета за активним истраживањем локалне средине и простора, као и истраживање нових средина у којима се може наћи. Уважавајући дете као активног учесника и партнера у процесу сазнавања, истраживање спроводимо заједно, тражећи у науци одговоре на сложена и апстрактна питања, а у форми која ће детету бити разумљива, прихватљива и примењива у свакодневном животу. На тај начин, градско дете које одраста у урбаним срединама и ери технологије, враћамо природи и приближавамо га човековој природној потреби да живи у складу са природом.

Аутори  и реализатори су: Милена Живковић, Институт за физику, ПМФ Крагујевац и др Филип Грбовић, Институт за биологију, ПМФ Крагујевац.