FM – GREEN MONITORING – EART 360 SMARTРадионице су реализоване као комбинација теренског рада и интерактивне радионице на простору Ботаничке баште Крагујевац.

HomeНаучни клуб

FM – GREEN MONITORING – EART 360 SMART

Радионице су реализоване као комбинација теренског рада и интерактивне радионице на простору Ботаничке баште Крагујевац.

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у четвртак, 30. маја 2024.године, радионице у оквиру пројеката „FM – GREEN MONITORING – EART 360 SMART“ који се финансира кроз Годишњи програм рада Научног клуба Крагујевац.

Радионице су реализоване као комбинација теренског рада и интерактивне радионице на простору Ботаничке баште Крагујевац.

Циљ овог пројекта је да се конструише систем за мониторинг квалитета земљишта помоћу Ардуина, који ће мерити pH вредност земље, количину воде, температуре и друге параметре земљишта, како би се омогућило праћење стања и одржавање оптималних услова за раст биљака.

Учесници су развили функционални и практичан склоп за мониторинг квалитета земљишта који ће омогућити правовремено и ефикасно управљање земљиштем. Проширили су своја знања о потребама биљака и о томе како се бринути о земљишту ради постизања оптималних услова за узгој.

Аутори и реализатори су: Алексаандар Миленковић, доцент, ПМФ Крагујевац, Далибор Рајковић, професор физике и информатике и Јована Миленковић, биолог.