Који је твој ТриП за боље сутра?

HomeНаучни клуб

Који је твој ТриП за боље сутра?

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у 09. јуна 2021. године, активности у оквиру пројекта „Који је твој ТриП за боље сутра?“,који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Годишњи програм рада Научног клуба. Активност је реализована у Првој техничкој школи у Крагујевцу, и присуствовало је 20 ученика средње школе.

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у 09. јуна 2021. године, активности у оквиру пројекта „Који је твој ТриП за боље сутра?“,који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Годишњи програм рада Научног клуба. Активност је реализована у Првој техничкој школи у Крагујевцу, и присуствовало је 20 ученика средње школе.

Концепт социјалног предузетништва постаје све заступљенији и популарнији као бизнис модел који доприноси решавању друштвених и еколошких проблема.
Едукативна друштвена игра „ТриП“ на једноставан и ефектан начин приближава социјално предузетништво као друштвено одговорно деловање. Она омогућава учесницима раидонице да се упознају са основним појмовима социјалног предузетништва, фазама постојања и развоја сваке идеје као и њене реализације, неопходним ресурсима, као и како и на који начин можемо својим предузетничким подухватом помоћи заједници, решити одређени друштвени проблем и помоћи планети да „лакше дише“.

Директна повезаност са популаризацијом науке, као и развоја научне писмености у оквиру ове друштвене игре, огледа се у три кључна сегмента:
Први је повезан са људима, тј са друштвом и утицајем који ми као чланови друштва производимо, као и сагледаваљем нашег друштвеног утицаја. Од круцијалне важности јесте примена научних метода и алата у процесу социолошких истраживања, као и адекватно тумачење добијених резултата и креирање производа или услуга на основу реалних потреба саме друштвене заједнице. Учесници су се упознали са значајем и применом друштвнеих наука у процесу развоја својих пословних идеја, као и концептом друштвене одговорности и тако добили ширу слику знања и вештина које, на основу научно – истраживачких радова и друштвених наука могу да примене.
Други сегмент је повезан са профитом. Учесници су разумели значај усвајања знања у оквиру економских наука, као и примену тог знања у развоју својих пословних идеја и процесу истраживања нових економских концепата.
Трећи сегмент је повезан са планетом, са еколошком науком, и јасним разумевањем значаја очувања наше планете и развоја систематске бриге, као и решавању бројних еколошких проблема. Учесници су спознали како да на основу доступних ресурса и будућих сазнања могу да реше различите еколошке проблеме, и како да на основу датих решења развију пословне моделе који би допринели очувању планете.

Реализатори радионице су Драгана Томић Пилиповић и Лазар Ђоковић