НАШ ВАЗДУХ=НАШЕ БИЉКЕ=НАШЕ ЗДРАВЉЕПројекат је реализован локалитету језера „Бубањ“ у Крагујевцу.

HomeНаучни клуб

НАШ ВАЗДУХ=НАШЕ БИЉКЕ=НАШЕ ЗДРАВЉЕ

Пројекат је реализован локалитету језера „Бубањ“ у Крагујевцу.

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је 24. маја 2024. године, теренско истраживање у оквиру пројекта „Наш ваздух=наше биљке=наше здравље“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима.

Пројекат је реализован локалитету језера „Бубањ“ у Крагујевцу.

Једно од горућих питања и као такво актуелна тема јесте проблем загађења животне средине. Они се могу идентификовати на различитим нивоима: глобалном, где говоримо о глобалном загревању атмосфере и смањивању озонског омотача; регионалном, где говормо о “киселим кишама”, загађењу подземних вода, изливању уља и нафте; локалном, где говоримо о загађењу воде, ваздуха као и о неадекватном одлагању различитих врста отпада.

Пројекат „Наш ваздух = наше биљке = наше здравље“ понудио је учесницима могућност да се спојем више наука упознају са еколошким пробемима и учествују у занимљивим радионицама као научници, истраживачи и предавачи.

Аутори и реализатори пројекта су: Милена Живковић, Истраживач сарадник на Институту за физику и Филип Грбовић, Доктор биолошких наука, научни сарадник на Институту за биологију и екологију.