Наставља се спољашње вредновање рада школа

HomeЦентар за стручно усавршавање

Наставља се спољашње вредновање рада школа

Саопштење

Након двогодишње паузе условљене пандемијом КОВИД19, наставља се са спољашњим вредновањем рада школа које је део система за осигурање квалитета образовања и васпитања и спроводе га просветни саветници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Тимови за спољашње вредновање процењују квалитет рада школа у односу на стандарде (24) и показатеље (124) квалитета који су утврђени у широком консултативном процесу и представљају резултат који се очекује у кључним областима рада школа. Методологија спољашњег вредновања подразумева посету школи у трајању од најмање два дана и примену различитих евалуативних поступака и техника, а све са циљем обезбеђивања ваљаних, релевантних, објективних и мерљивих доказа о нивоу квалитета који остварује школа.

У складу са прописима, у шестогодишњем циклусу вредновања, свака школа ће добити оцену за укупни квалитет рада која се изражава на скали од 1 до 4, с тим што ова оцена није у функцији рангирања школа, већ је основа за даљи развој.

Годишњим планом спољашњег вредновања рада школа за школску 2022/2023. годину обухваћене су 274 школе.

ПРЕУЗМИТЕ

План спољашњег вредновања рада школа за школску 2022-23. годину