НАУЧНИ ОБИЛАЗАК ЦЕФАК „МАЛИ ДУНАВ“

HomeНаучни клуб

НАУЧНИ ОБИЛАЗАК ЦЕФАК „МАЛИ ДУНАВ“

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је 02. октобра 2021. године, Научни обилазак ЦЕФАК „Мали Дунав“,који се реализује у сарадњи са Центром за промоцију науке кроз Годишњи програм рада Научног клуба Крагујевац за 2021. годину.

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је 02. октобра 2021. године, Научни обилазак ЦЕФАК „Мали Дунав“,који се реализује у сарадњи са Центром за промоцију науке кроз Годишњи програм рада Научног клуба Крагујевац за 2021. годину.

Недалеко од Београда, на простору од око 6 хектара, налази се истраживачки Центар „Мали Дунав“, као огледно добро Пољопривредног факултета у Земуну. Кроз ову научну посету учесници су имали прилику да уоче значај одрживости водених екосистема, упознају разноврстан живи свет воде, уоче узајамну повезаност водених станишта са развојем и опстанком људске врсте, подстакну развој својих истраживачких компетенција, развијају комуникацију, сарадњу, критичко мишљење и решавање пролема.

Били су у прилици да се упознају са:

  • Јавним акваријумом са преко 40 врста речних риба;
  • Зоо – вртом са око 200 врста јединки водених птица;
  • Воденом ботаничком баштом;
  • Језером „Мала Венеција“;
  • Оазом барских корњача;
  • Музејом рибарства и сојеницом – кућом на води и
  • Острвом еволуције са еволутивном спиралом.

Циљ ове научне посете је проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о воденим екосистемима, значају одрживог коришћења воде као природног ресурса и нераскидиве повезаности човека и воде. Кроз целодневно дружење учесници су развијали и комуникацију, уважавање и сарадњу и еколошку културу и одговоран однос према окружењу.

Активности је присуствовало 40 ученика и 3 наставника из четири крагујевачке школе – Прва крагујевачка гимназија, ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“, ОШ „Мома Станојловић“ и ОШ „Драгиша Михаиловић“.

Аутори и реализатори су: Сузана Милошевић Добричић, магистар биолошкох наука и Дејан Добричић, дипломирани биолог.