ОД ИЗВОРА ДО УШЋЕ РЕКЕ, ДА ЛИ ПОСТОЈЕ РАЗЛИКЕ?

HomeНаучни клуб

ОД ИЗВОРА ДО УШЋЕ РЕКЕ, ДА ЛИ ПОСТОЈЕ РАЗЛИКЕ?

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у четвртак 27.05.2020. године, активност у оквиру пројекта „Од извора до ушћа реке, да ли постоје разлике?“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима.

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је у четвртак 27.05.2020. године, активност у оквиру пројекта „Од извора до ушћа реке, да ли постоје разлике?“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима.

Пројекат је реализован као теренско истраживање горњег и средњег тока Грошничке реке која је браном преграђена и из језера Водојажа део Крагујевца се снабдева пијаћом водом. Ученици су били у прилици да посматрају брану и језеро, санитарну зону заштите језера и каскаде које задржавају ерозивно сливање лишћа у језеро чиме се језеро штити од еутрофизације.
Учесници су имали прилику да:
– Одреде физичке особине река, измере температуру и брзину протока воде,
– Ураде хемијске анализе воде, pH и неколико хемијских анализа које су потврдиле да у води нема тешких метала, гвожђа, карбоната, хлора..,
– Биолошку анализу воде, ученици су узимали узорке бентоса са дна реке, испод камења и тако формирали врло богате узорке бентоса (ларве вилиних коњица, водених цветова, ларви тулараша у кућицама од каменчића и остатака биљака, рачиће Гамарусе, пијавице, пуноглавце….)
– Посматрали су узорке под бинокуларом и лупом.
Исти узорци и активности су урађене у средњем току реке, испод села. Направили смо поређење и утврдили сиромашнију фауну ларви у средњем току. Изведен је залључак да је вода средњег тока лошијег квалитета јер је сиромашнија живим светом. Разлог томе су мапирани неки загађивачи, углавном домаћинства која изливају канализацију у реку.

Реализатори пројекта су Сузана Милошевић Добричић, мр.биотехничких наука, проф.биологије у основној школи и Дејан Добричић дипл.биолог, професор биологије у основној школи.