Октобар месец испратили семинари на тему насиља и дискриминације у школама и дуалног образовања

HomeЦентар за стручно усавршавање

Октобар месец испратили семинари на тему насиља и дискриминације у школама и дуалног образовања

30. октобра 2021. године, реализована су три семинара, у онлајн формату, за запослене у предшколским установама и школама из региона Шумадије и Поморавља. Детаљније у наставку текста...

У октобру месецу организовано је осамнаест акредитованих програма стручног усавршавања (семинари и стручни скупови) за запослене у васпитно-оразовним и образовно-васпитним установама како у регоину Шумадије и Поморавља, тако и шире. Три акредитована семинара одржана су у онлајн формату 30. октобра 2021. године, за запослене у крагујевачким предшколским установама и школама, али и за запослене у региону Шумадије и Поморавља. Детаљније о реализованим семинараима прочитајте даље у тексту.

Акредитовани семинар под називом „Мој ученик – потенцијална жртва, починилац или посматрач насиља“ (каталошки број 40), реализован је у онлајн формату, путем Google Meet, за мешовиту групу наставника. Аутори и реализатори семинара су Јелена Петровић Десница, дипломирани социолог – мастер, Снежана Грујић, PhD кандидат Филозофског факултета и Анастасија Грујић, мастер психолог. Специфични циљеви семинара су: усвајање појма и разумевање специфичности вршњачког насиља (Bullying) и Олвеусове (Оlweus) типологије учесника вршњачког насиља; оспособљавање за: разумевање вршњачких интеракција, препознавање ученика потенцијалних жртава, починиоца и посматрача вршњачког насиља и за адекватно и правовремено васпитно деловање на превенцији насиља,побољшањe кохезивности и толерантности у вршњачкој групи, јачањe етоса у одељењу; овладавање механизмима сузбијања насиља у складу са педагошким принципима и постојећом законском регулативом и поступцима међусекторске сарадње институција на сузбијању проблема насиља; усвајање смерница за сарадњу и рад са родитељима на заједничким активностима превенције. Акредитацију семинара подржао је Центар за стручно усавршавање Крагујевац.

Акредитовани семинар под називом „Оснаживање наставника и васпитача за препознавање дискриминације и упознавање са механизмима заштите од дискриминације“ (каталошки број 132), реализован је у онлајн формату, путем Zoom платформе, за мешовиту групу наставника и васпитача. Аутор семинара је Милена Вићевић, професорка разредне наставе и директор Регионалног центра за професионални развој Ужице, који је и подржао акредитацију овог програма стручног усавршавања. Уз Милену Вићевић, семинар реализује и Милена Гордана Савић, запослена у  Ужичком центру за људска права и демократију. Општи циљ семинара је „оснаживање и подстицање запослених у образовању да препознају дискриминацију и да стекну знања и вештине о механизмима за заштиту од дискриминације у оквиру свог професионалног ангажмана”.

Акредитовани семинар под називом „Дуално образовање – учење кроз рад“ (каталошки број 905), реализован је у онлајн формату, путем Google Meet, за мешовиту групу наставника. Реализатори семинара су Милорад Гавриловић, дипломирани математичар, Ана Јанковић, Милош Тодоровић, доктор економских наука, Жаклина Миливојевић Вуковић, магистар наука и Саша Манић, дипломирани математичар. Циљ семинара је „оспособљавање наставника за рад у школи која је у дуалном образовању уз развијање компетенција за прилагођавање наставног плана и програма у складу са потребама партнера из привреде“. Акредитацију овог програма подржала је Правно-пословна школа Ниш.