Онлајн настава – од изазова до примера добре праксе

HomeЦентар за стручно усавршавање

Онлајн настава – од изазова до примера добре праксе

Центар за образовање Крагујевац, Центар за стручно усавршавање, организовала је онлајн радионицу у периоду од 6. до 27. фебруара 2021. године. Тема овогодишње, тринаесте по реду, манифестације гласила је Онлајн настава – од изазова до примера добре праксе.

Планирање, организовање и извођење онлајн наставе и наставе на даљину, као и комбиноване наставе, која подразумева комбинацију непосредног и учења на даљину, представљају својеврсни изазов за руководиоце образовних установа, васпитаче, наставнике, ученике, родитеље, као и друге актере у области образовања. На који начин су се запослени у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама организовали, како су планирали и реализовали своје планове, имали смо прилику да чујемо током трајања овогодишње манифестације „Зимски дани просветних радника“, коју је организациона јединица Центра за образовање Крагујевац, Центар за стручно усавршавање, организовала у периоду од 6. до 27. фебруара 2021. године. Тема овогодишње, тринаесте по реду, манифестације гласила је Онлајн настава – од изазова до примера добре праксе.

С обзиром на тренутне околности, изазване пандемијом вируса Ковид 19, манифестација је реализована у онлајн окружењу, посредством Microsoft Teams платформе. Како би се све предвиђене активности одржале без потешкоћа, Центар је организовао и припремне активности за реализаторе, односно излагаче, у виду радионица за коришћење наведене платформе. Радионице су реализоване у просторијама Центра, у периоду од 30. јануара до 3. фебруара 2021. године.

Као и претходних година, манифестација је отпочела стручним скупом – саветовањем, ове годиине, под називом „Онлајн настава – наша реалност“, чији су излагачи били Горан Јоксимовић (руководилац Школске управе, МПНТР) са темом „Настава и учење у ковид условима“, затим др Бранислав Ранђеловић (директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања) са темом „(Е) – будућност образовања, како (не)ћемо после 2020. године радити у школама“ и Катарина Алексић (руководилац Центра за образовну технологију при Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања) са темом „Онлајн настава – принципи, организација, праћење и процена ученичких постигнућа“. Поводом отварања манифестације, учесницима саветовања се обратио и градоначелник града Крагујевца, господин Никола Дашић, као и директор Центра за образовање Крагујевац, господин Никола Спасић. Модератор саветовања је била Зорица Николић, саветник за стручно усавршавање и напредовање у Центру за образовање Крагујевац. На онлајн саветовању је учествовало преко 70 запослених у просвети, чиме је остварено 213 сати хоризонталног стручног усавршавања.

У периоду од 09. до 27. фебруара реализовано је 9 радионица (у виду презентација), које је похађало 584 учесника, чиме је остварено 1.020 сати хоризонталног стручног усавршавања (унутар установа/школа). Своје примере добре праксе нам је пренело 11 излагача (васпитачи, учитељи, наставници, стручни сарадници и директори васпитно-образовних и образовно-васпитних установа) из Крагујевца. Називи радионица, као и имена можете погледати у програму.

Поред наведеног саветовања и радионица, током манифестације са реализацијом су отпочела 2 акредитована онлајн семинара, „Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике“ (каталошки број 358) и „Како до интерактивног софтвера у настави“ (каталошки број 369), у трајању од 4 недеље, и један једнодневни акредитовани семинар под називом „Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима“ (каталошки број 13), у трајању од 8 сати, који је, такође, реализован путем онлајн платформе за учење на даљину. Наведене семинаре је похађало око 90 запослених у в.о и о.в. установама, чиме је остварено око 1.600 сати стручног усавршавања ван установе.

У овогодишњој манифестацији узело је учешће преко 650 васпитача, учитеља, наставника, стручних сарадника и директора, чиме је остварено око 2.800 сати стручног усавршавања (унутар и ван установе). Своје примере добре пркасе представило је 24 излагача.

Овогодишњу манифестацију учесници су оценили веома високом оценом  (4,8/5).

Овом приликом се захваљујемо свим учесницима и излагачима овогодишњих активности наше, традицонлане, манифестације „Зимски дани просветних радника“.

                 Роберт Џон Михан је рекао да су наставници једни другима највреднији ресурс који имају и да је без сарадње наш развој ограничен нашом властитом перспективом. Стога, можемо само охрабрити наше васпитаче, учитеље, наставнике, стручне сараднике и директоре образовно-васпитних установа да никада не престану да сарађују, деле и заједно креирају стимулативно окружење за децу и ученике.