ПЛАТОНОВ ЗАБАВНИК

HomeНаучни клуб

ПЛАТОНОВ ЗАБАВНИК

Центар за образовање Крагујевац

Научни клуб Центра за образовање Крагујевац, реализовао је 19. маја 2022. године, радионице у оквиру пројекта „Платонов забавник“, који се финансира од стране Центра за промоцију науке кроз Јавни позив за подршку пројектима промоције и популаризације науке у Научним клубовима.

Пројекат представља комбинацију едукативних, експерименталних и креативних радионица кроз које су учесници имали прилику да обнове знања, подстакну радозналост и примене вештине које поседују кроз експерименте.

Учесници су имали задатак да, радећи као редакција у којој свако има тачно дефинисану улогу, направе часопис у складу са својим интересовањем и идејама.

У часопису су обрађене најразличитије теме из света науке, попут античке математике, екологије, експерименталне физике, али и филозофије, историје и уметности. Као крајњи продукт радионица добили смо часопис који је лични печат сваког ученика, чиме они добијају мотивацију за новим креативним радом и додатним истраживањем.

Аутори и реализатори су: Милена Живковић, Александра Живадиновић, Срђан Стаменковић и Саша Алемпијевић.