ПОНОВО РАСПИСАН КОНКУРС „СТВАРАМО ЗАЈЕДНО“, ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ

HomeЦентар за стручно усавршавање

ПОНОВО РАСПИСАН КОНКУРС „СТВАРАМО ЗАЈЕДНО“, ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ

Школска управа Крагујевац и Центар за образовање Крагујевац, расписују, четврти по реду, конкурс под називом „Стварамо заједно“, за избор најбољих примера добре праксе. У наставку погледајте детаље конкурса...

Школска управа у Крагујевцу и Центар за образовање Крагујевац од 2018. године заједно расписују и организују конкурс под називом „Стварамо заједно“, за избор најбољих примера добре праксе, за запослене у васпитно – образовним и образовно – васпитним установама.

Ове године, традиција се наставља расписивањем четвртог по реду конкурса.

Циљ конкурса „Стварамо заједно” је приказивање и размена искустава, идеја добре праксе, оснаживање креативности, развоја међупредметних компетенција, интегративне наставе, тимског рада и заједништва у стварању. Ове године акценат је на примерима добре праксе (пројектна настава, тематска настава, часови редовне наставе, угледни часови, огледни часови, радионице, ваннаставне активности, примери рада са ученицима који се образују по ИОП-у, истраживачки рад…).

            Конкурс проширујемо и темама које се односе на несвакидашње примере развијања различитих компетенција ученика и наставника.

Услови конкурса:

  • Право учешћа имају све школе и предшколске установе са територије Шумадијског управног округа.
  • На конкурс се могу пријавити појединци, тимови и школе.
  • Свим учесницима биће додељени сертификати.

Упутство за ауторе:

  • Наслов рада треба да садржи до 15 речи, центриран, фонт Times New Roman 12pt – bold.
  • Испод наслова рада навести имена аутора и њихове афилијације, написане фонтом Times New Roman 11pt – italic.
  • У фусноти се наводи пун назив и адреса установе, имејл адреса и број телефона аутора и кореспондирајућег аутора – фонт Times New Roman, 10pt.
  • Апстракт треба да садржи од 200 до 350 речи, фонт Times New Roman, величина слова 12pt, са обострано порављатим текстом. Језик српски, писмо ћирилица. Испод апстракта је 3-5 кључних речи.           
  • Истраживачки радови треба да буду структуирани и да садрже: опис проблема, коришћене методе, резултате истраживања и дискусију. Остали апстракти припадају дескриптивном моделу и не морају пратити горе наведену структуру.

            Рок за достављање апстраката је 15.01.2023. године на имејл: stvaramozajedno@gmail.com након чега се добија потврда о пријему апстракта. Прихваћени апстракти ће бити јавно презентовани и/или објављени у зборнику апстраката.

Свe радове ће прегледати рецензенти.

            О датуму и времену јавног представљања изабраних радова са конкурса учесници ће бити благовремено обавештени.

Срдачно,
организациони тим Конкурса „Стварамо заједно“ (4)

Позив можете преузети ОВДЕ.