Реализација семинара у оквиру манифестације „Зимски дани просветних радника“

HomeЦентар за стручно усавршавањеСаопштења

Реализација семинара у оквиру манифестације „Зимски дани просветних радника“

У организацији Центра за образовање Крагујевац у понедељак, 08. фебруара 2021. године, у оквиру манифестације „Зимски дани просветних радника“ почела је реализација онлајн семинара „Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике“, каталошки број 358.

У организацији Центра за образовање Крагујевац у понедељак, 08. фебруара 2021. године, у оквиру манифестације „Зимски дани просветних радника“ почела је реализација онлајн семинара „Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике“, каталошки број 358.  Циљ семинара је оспособљавање и оснаживање наставника за квалитетну реализацију наставних програма математике кроз инидивидуализацију и организацију пројектно оријентисане наставе математике у циљу развоја функционалних знања.

Семинар траје четири недеље и носи 32 бода стручног усавршавања. Аутори и реализатори су Мирјана Кокерић, дипломирани математичар, ОШ „Бранко Радичевић“, Смедерево и Синиша Ћулафић, мастер инж. електротехнике и рачунарства, ССШ „Васа Пелагић“, Ковин.