Tри семинара за наставнике крагујевачких школа

HomeЦентар за стручно усавршавањеСеминари

Tри семинара за наставнике крагујевачких школа

У суботу, 26. септембра 2020. Године, одржана три семинара за наставнике крагујевачких школа, у организацији Центра за образовање Крагујевац.

У суботу, 26. септембра 2020. године, Центар је отпочео са организацијом семинара за наставнике крагујевачких школа. Сви семинари  одржани су уз поштовање свих препоручених епидемиолошких мера и препорука које је Центар добио од стране Завода за јавно здравље Крагујевац.

У ОШ „Свети Сава“, одржан је семинар под називом „Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу“, каталошки број 585.

Реализатори су били Живорад Анђелковић и Јовица Јевтић, а семинар је одржан за наставно особље ОШ „Свети Сава“, у Крагујевцу.

Акредитацију овог семинара је институционално подржао ВЕТ форум из Параћина, а неки од циљева семинара су: упознавање са теоријским основама учења и памћења. Преузимање одговорности за сопствено учење и упознавање са карактеристикама учења сопственим темпом. Упознавање са карактеристикама и предностима кооперативног учења. Развијање компетенција за примену битних метода за самоорганизовано учење.

У ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“, у Белошевцу, одржан је семинар „Лутка и лутарство као инструмент у настави и раду са децом“, каталошки број 479, за наставно особље ове школе.

Реализатори семинара су били Славица Атанацковић, Весна Томовић и Драган Коларевић.

Овај семинар је институционално подржао Центар за образовање Крагујевац, а неки од циљева су: развијање основних луткарских појмова код полазника. Упознавање са развојем луткарства и основним типовима лутке. Мотивисати и пружити полaзницима што више луткарског знања. Подстаћи учеснике на планирање примене луткарства у настави. Оспособити учеснике да лутка постане наставно средство- инструмент. Појаснити основне кораке у истраживању и експериментисању и указати на неисцрпне могућности у луткарском раду. 

У ОШ „Сретен Младеновић“, у Десимировцу, одржан је семинар „Како покренути позитивне промене код ученика“, који се у Каталогу програма СУ налази под бројем 468, за наставно особље ове школе.

Овај семинар је такође институционално подржао Центар за образовање Крагујевац, а реализатори семинара су били Вијолета Мартаћ и Тања Варјачић.

Неки од циљева семинара су: упознавање и оспособљавање наставника да: користи различите поступке и планира различите активности којима подстиче позитивне промене код ученика уз уважавање њихових инсдивидуалних разлика; примењује различите врсте мотивације и начине мотивисања ученика; уочава типове деце и планира активности у складу са њиховим особеностима; планира активности за развијање радних навика; примењује стечена знања у конкретним педагошким ситуацијама.

Такође, овом приликом желимо да се најискреније захвалимо стручним сарадницима и директорима школа у којима су семинари одржани. У специфичним условима у којима су одржани, међусобно разумевање, одлична комуникација са Центром, као и координација, добија посебну тежину и значај. Без њиховог додатног ангажовања у овом случају, организација ових семинара не би била могућа.