Умеће комуникације и учење у пројектном приступу – семинари реализовани 13. и 14. новембра

HomeЦентар за стручно усавршавање

Умеће комуникације и учење у пројектном приступу – семинари реализовани 13. и 14. новембра

Викенд за нама прошао је у радној атмосфери за запослене у васпитно – образовним и образовно – васпитним установама, који су одлучили да науче нешто више о умећу комуникације и учењу у пројектном приступу.

Викенд за нама прошао је у радној атмосфери за запослене у васпитно – образовним и образовно – васпитним установама, који су одлучили да науче нешто више о умећу комуникације и учењу у пројектном приступу. Овог викенда реализована су два семинара и то:

  • тродневни акредитовани семинар под називом „Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама” (каталошки број 171), реализован је у онлајн формату, путем Zoom платформе, за мешовиту групу наставника из крагујевачких основних и средњих школа. Аутори и реализатори семинара су Ирена Лободок Штулић, школски психолог-педагог, Славица Кијевчанин, школски психолог педагог, Марија Кривачић, школски психолог-педагог и Душанка Јовановић, индустријски психолог. Ошти циљ семинара је унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникацијe и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација. Акредитацију семинара подржало је Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД, Београд.

једнодневни акредитовани семинар под називом „Учење у пројектном приступу“ (каталошки број 689), реализован је у онлајн формату, путем Google Meet платформе, за запослене у крагујевачким предшколским установама. Реализатори семинара су Зорица Станисављевић Петровић, доктор педагошких наука, Драгана Павловић, доктор техничких наука и Марија Старчевић, педагог. Циљ семинара је унапређивање компетенција васпитача за имплементацију пројектног приступа учењу; развој процеса учења путем пројектних активности и унапређивање квалитета учења кроз планирање и развој пројеката у васпитним групама уз учешће родитеља и локалне заједнице. Акредитацију семинара подржала је Предшколска установа „Милка Димић“.