У августу месецу организовано 12 семинара за запослене у крагујевачким предшколским установама и школама

HomeЦентар за стручно усавршавањеСеминари

У августу месецу организовано 12 семинара за запослене у крагујевачким предшколским установама и школама

Крајем августа месеца, у организацији Центра за образовање Крагујевац, реализовано је укупно 12 семинара за запослене у крагујевачким школама и предшколским установама.

Крајем августа месеца, у организацији Центра за образовање Крагујевац, реализовано је укупно 12 семинара за запослене у крагујевачким школама и предшколским установама.

  1. авуста 2022. године, у просторијама Основне школе „Јулијана Ћатић“, у Страгарима, одржан је семинар за наставни кадар ове школе, под називом „Наставник као креатор климе у одељењу“, који се у Каталогу за 2018/22. годину налази под бројем 46. Аутори и реализатори су били др Душица Малинић и др Миља Вујачић, са Института за педагошка истраживања, из Београда.

Такође, 25. августа, одржан је семинар у Основној школи „Вук Стефановић Караџић“, у Крагујевцу, за наставнике ове школе, под називом „Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави“, каталошки број 307. Аутори и реализатори овог семинара су Ајсела Хаџиахметовић и Ремзо Дестовић, из Новог Пазара.

У четвртак, 26. августа 2022. године, у просторијама Основне школе „Живадинка Дивац“, у Крагујевцу, реализован је семинар „Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе“, каталошки број 629, за наставно особље ове школе. Реализатори су били Зорица Сорак и Владимир Средојевић.

Истог дана, у Основној школи „Светозар Марковић“, реализован је акредитовани семинар за наставно особље ове школе, под називом „Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике“, који се у Каталогу за 2018/22. годину налази под бројем 27.

У суботу, 27. августа, реализован је семинар у Основној школи „Наталија Нана Недељковић“, у Великом Пољу, за наставнике ове школе, под називом „Водич за препознавање и управљање емоцијама“, каталошки број 102. Аутори и реализатори семинара су били Рајка Тодоровић Пушица и др Мирјана Зебић, из Београда.

Истог дана, 27. августа 2022. године, у Другој крагујевачкој гимназији, реализован је семинар, под називом „Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе“, каталошки број 629, за наставно особље ове школе. Реализатори су били Зорица Сорак и Владимир Средојевић.

Такође, истог дана, реализован је и онлајн семинар, под називом „Учење у пројектном приступу“, каталошки број 689, за запослене у крагујевачким предшколским установама „Ђурђевдан“ и „Нада Наумовић“. Аутори и реализатори овог семинара су др Зорица Станисављевић Петровић и др Драгана Павловић, са Филозофског факултета у Нишу.

У понедељак, 29. августа 2022. године, у просторијама Основне школе „Мома Станојловић“, реализован је семинар, под називом „Наставник као професионални, компетентни и аутономни практичар“, каталошки број 637, за наставнике ове школе. Реализатори семинара су били Мирјана Милчић и Иван Недељковић, из Крагујевца.

Истог дана, 29. августа, реализован је семинар „Од пројектне наставе ка ученичком предузетништву“, каталошки број 519, у просторијама Основне школе „Живадинка Дивац“, а учесници су били наставници Основне школе „Прота Стеван Поповић“ и Основне школе „Живадинка Дивац“. Аутори и реализатори семинара су били Момчило Степановић и Санела Крстић.

Такође, у понедељак, 29. августа 2022. године, успешно је реализован семинар за наставно особље Средње стручне школе у Крагујевцу, у просторијама ове школе. Назив семинара је „Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици“, каталошки број 422, а реализатори су били Живкица Ђорђевић и Наташа Берић, из Крагујевца.

Истог дана, у Основној школи „Трећи крагујевачки батаљон“, реализован је семинар намењен наставницима ове школе, под називом „Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама“, каталошки број 143. Аутори и реализатори овог семинара су Зорица Поповић и Неда Богојевић Прековић, из Крагујевца.

Истог дана, 29. августа, реализован је још један семинар, и то у Основној школи „Радоје Домановић“, за наставно особље ове школе. У питању је семинар, под називом „Моје здравље – моја одлука“, каталошки број 240. Аутори овог семинара су Биљана Ристић и Јасминка Вуковић, из Београда.

На крају, користимо прилику да се захвалимо директорима школа у којима су семинари реализовани, стручним сарадницима и координаторима тимова за професионални развој, на великој помоћи и подршци у организацији ових догађаја.