Детерминација макрозообентоса горњег тока Борачке реке без антропогеног утицаја – истраживање на терену

HomeЦентар за рад са талентованом децом

Детерминација макрозообентоса горњег тока Борачке реке без антропогеног утицаја – истраживање на терену

Детерминацију врста су одређивали коришћењем кључева за детерминацију и посматрањем под бинокуларом.

У оквиру припреме за писање истраживачког рада, у децембру 2022. године, полазници Центра, ученици  Прве крагујевачке гимназије који похађају наставни предмет екологија, радили су детерминацију макрозообентоса горњег тока Борачке реке без антропогеног утицаја. Детерминацију врста су одређивали коришћењем кључева за детерминацију и посматрањем под бинокуларом. Предраг Симовић, истраживач у хидробиолошкој лабораторији Центра за рибарство и конзервацију биодиверзитета копнених вода и др Ана Петровић, доцент на Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу су едуковали ученике како се користе детерминацијски кључеви и били од велике помоћи ученицима у раду.