Tag: истраживачки рад

Посета Народној библиотеци „Вук Караџић“

Посета Народној библиотеци „Вук Караџић“

Ученици су се упознали са COBISS системом за претрагу библиотечких јединица у библиотекама у Србији. Вежбали су претрагу по кључном појму, аутору и на [...]
Детерминација макрозообентоса горњег тока Борачке реке без антропогеног утицаја – истраживање на терену

Детерминација макрозообентоса горњег тока Борачке реке без антропогеног утицаја – истраживање на терену

Детерминацију врста су одређивали коришћењем кључева за детерминацију и посматрањем под бинокуларом. [...]
2 / 2 POSTS