Посета Народној библиотеци „Вук Караџић“

HomeЦентар за рад са талентованом децом

Посета Народној библиотеци „Вук Караџић“

Ученици су се упознали са COBISS системом за претрагу библиотечких јединица у библиотекама у Србији. Вежбали су претрагу по кључном појму, аутору и наслову. Са међународним системом слагања књига УДК упознала их је библиотекарка.

У оквиру припреме за писање истраживачког рада, полазници Центра, ученици који похађају наставни предмет српски језик, 24. децембра 2022. године, посетили су Народну библиотеку „Вук Караџић“. Ученици су се упознали са COBISS системом за претрагу библиотечких јединица у библиотекама у Србији. Вежбали су претрагу по кључном појму, аутору и наслову. Са међународним системом слагања књига УДК упознала их је библиотекарка. Ученици су имали прилику да уђу у богати фонд Народне библиотеке „Вук Караџић“ и да наслове које су пронашли путем система COBISS пронађу преко УДК система по полицама.