Tag: детерминацијски кључеви

Детерминација макрозообентоса горњег тока Борачке реке без антропогеног утицаја – истраживање на терену

Детерминација макрозообентоса горњег тока Борачке реке без антропогеног утицаја – истраживање на терену

Детерминацију врста су одређивали коришћењем кључева за детерминацију и посматрањем под бинокуларом. [...]
1 / 1 POSTS