Платформа TRELLO и апликације Wordwall и LearningApps и њихова примена у настави

HomeЦентар за стручно усавршавање

Платформа TRELLO и апликације Wordwall и LearningApps и њихова примена у настави

Центар за образовање Крагујевац је, у сардњи са наставницима Прве техничке школе у Крагујевцу, организовао радионицу под називом „Платформа TRELLO и апликације Wordwall и LearningApps и њихова примена у настави“, за насавнике основних и средњих школа из Шумадијског региона.

Центар за образовање Крагујевац је, у сардњи са наставницима Прве техничке школе у Крагујевцу, организовао радионицу под називом „Платформа TRELLO и апликације Wordwall и LearningApps и њихова примена у настави“, за насавнике основних и средњих школа из Шумадијског региона. Прва радионица реализована је 20. маја 2023. године, за наставнике основних и средњих школа у Крагујевцу, док је друга реализована 16. јуна, за колектив ОШ „Карађорђе“ из Тополе.

Учесници су имали прилику да науче да раде и користе у настави платформу TRELLO, као и апликације Wordwall и LearningApps, које пружају велики број могућности приликом креирања садржаја, обраде нових лекција, израде домаћих задатака, као и приликом формативног оцењивања.

Аутори и реализатори радионице су наставници Прве техничке школе у Крагујевцу, Марина Николић, Велимир Дуканац и Владимир Чабрић.