10. децембра одржана још два семинара за запослене у образовању у граду Крагујевцу

HomeЦентар за стручно усавршавање

10. децембра одржана још два семинара за запослене у образовању у граду Крагујевцу

Центар за образовање Крагујевац

У суботу, 10. децембра 2022. године, у просторијама Основне школе „Живадинка Дивац“, у организацији Центра за образовање Крагујевац, одржана су још два семинара.

За наставнике српског језика у крагујевачким основним и средњим школама, одржан је семинар, под називом „Писмени задатак у настави српског језика – (не)решив задатак“, каталошки број 935.

Аутори и реализатори семинара су били др Нина Капларевић, Јелена Ђуровић и Јелена Илић, из Пожаревца.

Акредитацију овог семинара је институционално подржало Друштво за српски језик и књижевност Србије.

Такође, одржан је семинар, под називом „Организација, евалуација и вредновање активног часа физичког и здравственог васпитања“, каталошки број 1075, а учесници су били наставници физичког и здравственог васпитања у крагујевачким основним школама.

Аутори реализатори семинара су били Јелена Игњатић, Маријана Ђукић, Бојана Купусинац и Антонија Нађ Косановић, из Сомбора.

Акредитацију овог семинара је подржао Центар за стручно усавршавање Сомбор.