Мај и јун у знаку стручног усавршавања

HomeЦентар за стручно усавршавањеСеминари

Мај и јун у знаку стручног усавршавања

Центар за стручно усавршавање, Организациона јединица Центра за образовање Крагујевац, организовао је у мају и јуну месецу укупно 16 семинара, који су били намењени запосленима у крагујевачким предшколским установама, те основним и средњим школама.

Центар за стручно усавршавање, Организациона јединица Центра за образовање Крагујевац, организовао је у мају и јуну месецу укупно 16 семинара, који су били намењени запосленима у крагујевачким предшколским установама, те основним и средњим школама.
Ових 16 семинара, организовани су на два начина, тј. одређен број семинара реализован је електронским путем, док су остали реализовани на непосредан начин, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Такође, семинари су организовани за мешовите групе, из више установа, или, пак, за колективе установа/школа.
У понедељак, 24. маја, одржан је семинар за колектив Предшколске установе „Ђурђевдан“, под називом „Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења“, каталошки број 739. Овај семинар је реализован електронским путем, а аутори и реализатори су били Јасмина Вулетић и Станиша Чабаркапа, из Шапца.
У суботу, 29. маја, одржан је семинар под називом „Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању“, каталошки број 640. Овај семинар је такође реализован електронским путем, за наставни кадар ОШ „19. октобар“, из Маршића. Аутори и реализатори овог семинара су Јован Јовић и Зоран Илић из Лесковца, а семинар је подржала Едука БГД.
Такође, 29. маја, одржан је још један онлајн семинар и то за наставно особље Основне школе „Мирко Јовановић“. У питању је семинар „Гугл диск у школи“, каталошки број 625, а аутори и реализатори су Вера Јовић, Весна Остојић и Оливера Маринковић.
5. јуна одржан је семинар „Вредновање и праћење остварености исхода заснованим на компетенцијама у средњим стручним школама“, каталошки број 423. Овај семинар је одржан електронским путем и то за наставни кадар Економске школе.
Такође, 5. јуна, одржан је семинар „Математика у игри“, каталошки број 379, за мешовиту групу наставника разредне наставе крагујевачких школа. Семинар је такође реализован електронским путем, а реализатори су били Марија Рафајловић Стојковић и Бранислав Јовановић, из Крагујевца.
Истог дана, такође електронским путем, реализован је и једнодневни семинар, под називом „Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије“, каталошки број 264. Овај семинар реализован је за мешовиту групу просветних радника, а аутор и реализатор је Стеван Станојевић из Ниша. Акредитацију овог семинара подржао је Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац.
5. јуна, у просторијама ОШ „Живадинка Дивац“, на непосредан начин, реализован је семинар „Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе“, који се у Каталогу програма сталног стручног усавршавања налази под бројем 11. Реализатори овог семинара су Марина Копиловић и Зоран Перишић из Београда.
У петак, 11. Јуна, електронским путем је одржан семинар за запослене у Предшколској установи „Нада Наумовић“, под називом „Учење у пројектном приступу“, каталошки број 689. Аутори и реализатори овог семинара су др Зорица Станисављевић Петровић и др Драгана Павловић, са Филозофског факултета у Нишу.
У суботу, 12. јуна, на непосредан начин, одржан је семинар „Ваннаставне активности – огледало школе“, каталошки број 417. Семинар је одржан у просторијама ОШ „Живадинка Дивац“, у Станову, а реализатори су били Биљана Вуловић, Весна Анђелковић, Бојана Тубић и Невена Миловановић. Семинар је подржао Савез учитеља Републике Србије, а одржан је за мешовиту групу наставника крагујевачких основних школа.
12. јуна, одржан је и онлајн семинар за наставнике страних језика крагујевачких основних и средњих школа, под називом „Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика“, каталошки број 885. Реализатори овог семинара су били др Ненад Миладиновић и Ивана Милошевић.
Такође, 12. јуна, у просторијама Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“, одржан је једнодневни семинар за наставно особље ове школе, под називом „Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења“, каталошки број 416. Реализатори овог семинара су Боринка Стојиловић и Маријана Стефановић из Београда.
Истог дана, у Првој крагујевачкој гимназији, одржан је семинар „Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе“, каталошки број 629, за наставнике ове школе. Реализатори овог семинара су Зорица Сорак и Владимир Средојевић.
У исто време, у свечаној сали Прве крагујевачке гимназије, одржан је семинар за наставнике Музичке школе „Др Милоје Милојевић“, под називом „Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији“, каталошки број 943. Аутор и реализатор овог семинара је др Зоран Божанић, професор Факултета музичке уметности у Београду.
Овом приликом, захваљујемо се Основној школи „Живадинка Дивац“, Медицинској школи са домом ученика „Сестре Нинковић“ и Првој крагујевачкој гимназији на разумевању, предусретљивости и помоћи у организацији одржавања наведених семинара.