Одржан семинар „Како да наставник постане добар говорник“

HomeЦентар за стручно усавршавање

Одржан семинар „Како да наставник постане добар говорник“

У суботу, 16. октобра 2021. године, у организацији Центра за образовање Крагујевац, одржан је једнодневни онлајн семинар за запослене у крагујевачким основним  и средњим школама, под називом „Како да наставник постане добар говорник“, који се у Каталогу програма сталног стручног усавршавања за 2018/22. годину налази под бројем 462.

У суботу, 16. октобра 2021. године, у организацији Центра за образовање Крагујевац, одржан је једнодневни онлајн семинар за запослене у крагујевачким основним  и средњим школама, под називом „Како да наставник постане добар говорник“, који се у Каталогу програма сталног стручног усавршавања за 2018/22. годину налази под бројем 462.

Акредитацију овог семинара подржао је Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, а неки од циљева су: оснаживање наставника за овладавање техника јавног излагања у групи са децом и одраслима уз развијање иновативних приступа рада у настави. Пружање подршке наставницима за овладавање ефикасним техникама планирања јавног излагања у циљу унапређивања наставе. Развијање иновативних приступа рада у настави. Унапређивање знања и вештина за јавно излагање. Оспособљавање наставника за откривање узрока и преовладавање тешкоћа приликом јавног излагања. Мотивисање наставника за веће учешће у јавним излагањима, као и самосталне примене истог у раду са ученицима и одраслима. Разумевање практичних примена вештине говорништва.

Семинар је реализован путем Зум платформе, а реализатори семинара су Сања Ђорђевић, Оливера Ивановић и Анка Ивановић, из Лесковца.