ПОКРЕТ ДОДИРА

HomeНаучни клуб

ПОКРЕТ ДОДИРА

Центар за образовање Крагујевац

У оквиру организације и реализације активности у оквиру годишњег програма рада Научног клуба Крагујевац, 26. марта. 2024. године реализоване су активности у пројекту „ПОКРЕТ ДОДИРА“.

Пројекат се реализовао у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу, за ученике старијих разреда основне школе.

Трење је појава која утиче на наш свакодневни живот на Земљи. Јавља се при непосредном додиру површине два тела.

Учесници су имали прилику да се кроз практичан рад увере у постојање трења, трења мировања, клизања, котрља и како сила трења утиче на кретање тела. Изводили су практичне експерименте, рачунали, уочавали, повезивали и закључивали.

Циљ пројекта је развијање критичког мишљења код ученика и способност решавања проблема. Подизање свести и помоћ у разумевању проблемa и значаја трења у животу и безбедности у саобраћају на основу елементарних знања из физике и математике.

Ауторке и реализаторке пројекта су: Наташа Милинковић, професор физике и Јасна Танасковић, професор математике.