ШТА СВЕ КРИЈЕ ЗЕМЉИШТЕ?

HomeНаучни клуб

ШТА СВЕ КРИЈЕ ЗЕМЉИШТЕ?

Центар за образовање Крагујевац

У оквиру организације и реализације активности у оквиру годишњег програма рада Научног клуба Крагујевац, 28. марта. 2024. године реализоване су активности у пројекту „Шта све крије земљиште?“.

Пројекат се реализовао у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ у Крагујевцу, за ученике осмог разреда основне школе.

Кроз овај занимљив пројекат учесници су се бавили земљиштем, саставом ,структуром, значајем за биљни и животињски свет као и утицајем човека на квалитет и загађивање земљишта.

Циљ пројекта представља развије истраживачког духа, предузетничког потенцијала, продубивање историјског знања, унапређивање хемијске писмености, научни поглед на свет, тимски рад и вршњачку едукацију. Учесници су стекли лабораторијску праксу, научили да безбедно користе хемијске реагенсе и постављају хемијске апаратуре и унапредили способност рада у групи, али и самосталност у раду.

Ауторка и реализаторка пројекта је: Снежана Рајовић, професор хемије