ПОНОВО РАСПИСАН КОНКУРС „СТВАРАМО ЗАЈЕДНО“, ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ

HomeЦентар за стручно усавршавање

ПОНОВО РАСПИСАН КОНКУРС „СТВАРАМО ЗАЈЕДНО“, ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ

Школска управа Крагујевац и Центар за образовање Крагујевац, поново расписују конкурс под називом „Стварамо заједно“, за избор најбољих примера добре праксе. У наставку погледајте детаље конкурса...

Школска управа у Крагујевцу и Центар за образовање Крагујевац, расписују КОНКУРС „Стварамо заједно“, за избор најбољих примера добре праксе.

Циљ конкурса „Стварамо заједно” је приказивање и размена искустава и идеја добре праксе, оснаживање креативности, развоја међупредметних компетенција, интегративне наставе, тимског рада и заједништва у стварању.

Ове године акценат је на примерима добре праксе применом савремених метода, техника учења и техника оцењивања (пројектна настава, тематска настава, часови редовне наставе, интегративне наставе, интерактивни онлине часови, ваннаставне активности и примери рада са ученицима који се образују по ИОПу).

Услови конкурса:

  • Право учешћа имају све школе и предшколске установе са територије Шумадијског управног округа.
  • На конкурс се могу пријавити појединци, тимови и школе.

Пријава је у слободној форми и подразумева појашњење активности у писаној форми (ворд) и ППТ презентацију. Пријаве (ворд и ппт) се шаљу попуњавањем онлајн формулара – ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

Свe радове ће  прегледати стручни жири.

Конкурс је отворен од 07. 01. 2022. године до  10.  02.  2022. године.

Најбољи пријављени радови ће се наћи у бази примера добре праксе, која ће се оформити на сајту Центра за образовање Крагујевац.

О датуму и времену јавног представљања изабраних радова са конкурса следи накнадно обавештење. Након јавног презентовања изабраних радова, свим учесницима и посетиоцима јавне презентације ће бити додељене потврде/сертификати.