Радионица из географијеУченици су имали задатак да на немим картама обележе физичко-географске карактеристике копаоничког краја и околине: копаоничку групу планина, реке које отичу са Копаоника, термоминералне изворе у близини, биљни и животињски свет који настањује ову планину.

HomeЦентар за рад са талентованом децом

Радионица из географије

Ученици су имали задатак да на немим картама обележе физичко-географске карактеристике копаоничког краја и околине: копаоничку групу планина, реке које отичу са Копаоника, термоминералне изворе у близини, биљни и животињски свет који настањује ову планину.

У понедељак, 21. августа полазници Центра који похађају географију учествовали су у радионици коју је реализовала професорка географије, Мирјана Томашевић. Радионица је одржана у природи, на путу до Марковог камена, а ученици су имали задатак да на немим картама обележе физичко-географске карактеристике копаоничког краја и околине: копаоничку групу планина, реке које отичу са Копаоника, термоминералне изворе у близини, биљни и животињски свет који настањује ову планину. С обзиром на то да је радионица одржана у близини једне од магматских стена, било је речи и о гранодиоритима. Гранодиорит је кисела дубинска магматска стена која настаје кристализацијом киселих магми са мањим садржајем кварца у односу на гранитне магме.